/ Rankingi 100 Najbogatszych Polaków 2000
   

100 Najbogatszych Polaków 2000

100 Najbogatszych Polaków
Najstarszy ranking najbogatszych Polaków, sięgający jeszcze ostatnich lat PRL.

Poniższa lista to najpełniejsze zestawienie polskich fortun.

Pozycja Osoba
1 Jan Kulczyk
2 Aleksander Gudzowaty
3 Ryszard Krauze
4 Zygmunt Solorz-Żak
5 Piotr Józef Buechner
6 Michał Sołowow
7 Rodzina Wejchertów
8 Zbigniew Niemczycki
9 Jerzy Starak
10 Marek Profus
11 Leszek Czarnecki
12 Bogusław Cupiał
13 Andrzej Walczak
13 Stanisław Ciupiński
13 Grzegorz Grzelak
14 Sobiesław Zasada
15 Aleksander Lesz
16 Roman Kluska
17 Jacek Rutkowski
18 Jacek Szwajcowski
18 Zbigniew Molenda
19 Anna Podniesińska z rodziną
20 Mariusz Świtalski
21 Andrzej i Zyta Olszewscy
22 Tadeusz Likus
23 Janusz i Elżbieta Filipiakowie
24 Tomasz Sielicki
25 Adam i Jerzy Krzanowscy
26 Zbigniew Komorowski z rodziną
27 Krzysztof Musiał
28 Tadeusz Chmiel
29 Tadeusz Wesołowski
30 Bogdan Fota
31 Marek Mikuśkiewicz
32 Maciej Grabski
32 Marek Borzestowski
32 Jacek Kawalec
33 Henryk Stokłosa
34 Janusz Szlanta
35 Andrzej Pawelec
36 Jacek Studencki
37 Zdzisław Sawicki
38 Maciej Nawrocki
39 Krzysztof Klicki
39 Włodzimierz Owczarek
40 Jerzy Hubert Gierowski
41 Paweł Rojek
42 Tomasz Czechowicz
43 Andrzej i Iwona Przybyłowie
44 Krzysztof Niezgoda
45 Zbigniew Jakubas
46 Rudolf Skowroński
47 Jerzy Szymura
48 Wiesław Malinowski
49 Maciej Formanowicz
50 Ewa Żukowska
52 Bogusław Kott
53 Janusz Palikot
54 Andrzej Raubo
54 Mieczysław Ciomek
54 Romuald Stachowiak
54 Jacek Sarnowski
55 Grzegorz Antkowiak
56 Elżbieta i Tomasz Chlebowscy
57 Zenon Sroczyński
58 Tadeusz Winkowski
59 Ignacy Petecki
60 Jan i Wojciech Stróżynowie
61 Zbigniew Przewrocki
62 Mariusz Łukasiewicz
62 Dariusz Sobiczewski
63 Dorota Zawadowska-Woyciechowska
64 Wojciech Mróz
65 Jerzy Krzystyniak
66 Witold Bieniek
67 Witold Zaraska
68 Michał Skipietrow
69 January Gościmski
70 Marek Karwan
71 Janusz Bielecki
72 Andrzej Cichowski
73 Ryszard Pieńkowski
74 Wojciech i Dorota Soszyńscy
75 Piotr Bykowski
76 Jan Myszk
76 Piotr Smólski
77 Andrzej Rybkowski
78 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
79 Andrzej i Lech Piaseccy
80 Piotr Łuniewski
80 Piotr Robełek
82 Wojciech Ciesielski
83 Dariusz Wojdyga
83 Marek Jutkiewicz
84 Janusz Kiljańczyk
85 Andrzej Kowalski
86 Paweł Obrębski
87 Wojciech Pluta - Plutowski
88 Marek Antosz
88 Andrzej Adler
88 Andrzej Kass
89 Piotr Michalczyk
89 Tomasz Gomułkiewicz
90 Wiesław Wiśniewski
91 Stanisław Tyczyński
92 Henryk Kuśnierz
93 Tadeusz Browarek
94 Krzysztof Olszewski
95 Ryszard Ściborowski
96 Witold Sarosiek
97 Ludwik Opiela
98 Artur Gacek
99 Zbigniew Grycan
100 Jan Zarębski

Budownictwo

Pozycja Osoba
3 Ryszard Krauze
67 Witold Zaraska

Developerstwo

Pozycja Osoba
6 Michał Sołowow
8 Zbigniew Niemczycki
12 Bogusław Cupiał
19 Anna Podniesińska z rodziną
31 Marek Mikuśkiewicz
46 Rudolf Skowroński
55 Grzegorz Antkowiak
87 Wojciech Pluta - Plutowski

Finanse

Pozycja Osoba
1 Jan Kulczyk
2 Aleksander Gudzowaty
4 Zygmunt Solorz-Żak
5 Piotr Józef Buechner
6 Michał Sołowow
11 Leszek Czarnecki
40 Jerzy Hubert Gierowski
45 Zbigniew Jakubas
52 Bogusław Kott
55 Grzegorz Antkowiak
62 Mariusz Łukasiewicz
75 Piotr Bykowski

Handel

Pozycja Osoba
1 Jan Kulczyk
2 Aleksander Gudzowaty
7 Rodzina Wejchertów
10 Marek Profus
18 Jacek Szwajcowski
19 Anna Podniesińska z rodziną
20 Mariusz Świtalski
21 Andrzej i Zyta Olszewscy
22 Tadeusz Likus
29 Tadeusz Wesołowski
30 Bogdan Fota
31 Marek Mikuśkiewicz
39 Krzysztof Klicki
41 Paweł Rojek
46 Rudolf Skowroński
48 Wiesław Malinowski
50 Ewa Żukowska
54 Andrzej Raubo
54 Mieczysław Ciomek
54 Romuald Stachowiak
54 Jacek Sarnowski
57 Zenon Sroczyński
65 Jerzy Krzystyniak
66 Witold Bieniek
69 January Gościmski
74 Wojciech i Dorota Soszyńscy
78 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
85 Andrzej Kowalski
87 Wojciech Pluta - Plutowski
92 Henryk Kuśnierz

Media

Pozycja Osoba
4 Zygmunt Solorz-Żak
7 Rodzina Wejchertów
10 Marek Profus
33 Henryk Stokłosa
45 Zbigniew Jakubas
53 Janusz Palikot
73 Ryszard Pieńkowski
87 Wojciech Pluta - Plutowski
91 Stanisław Tyczyński

Przemysł

Pozycja Osoba
1 Jan Kulczyk
2 Aleksander Gudzowaty
3 Ryszard Krauze
5 Piotr Józef Buechner
6 Michał Sołowow
7 Rodzina Wejchertów
8 Zbigniew Niemczycki
9 Jerzy Starak
12 Bogusław Cupiał
13 Andrzej Walczak
13 Stanisław Ciupiński
13 Grzegorz Grzelak
14 Sobiesław Zasada
17 Jacek Rutkowski
18 Zbigniew Molenda
22 Tadeusz Likus
25 Adam i Jerzy Krzanowscy
26 Zbigniew Komorowski z rodziną
28 Tadeusz Chmiel
33 Henryk Stokłosa
34 Janusz Szlanta
35 Andrzej Pawelec
37 Zdzisław Sawicki
38 Maciej Nawrocki
44 Krzysztof Niezgoda
46 Rudolf Skowroński
49 Maciej Formanowicz
53 Janusz Palikot
57 Zenon Sroczyński
58 Tadeusz Winkowski
59 Ignacy Petecki
61 Zbigniew Przewrocki
64 Wojciech Mróz
70 Marek Karwan
72 Andrzej Cichowski
74 Wojciech i Dorota Soszyńscy
78 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
83 Dariusz Wojdyga
83 Marek Jutkiewicz
94 Krzysztof Olszewski
98 Artur Gacek
99 Zbigniew Grycan
100 Jan Zarębski

Rolnictwo

Pozycja Osoba
16 Roman Kluska
46 Rudolf Skowroński
64 Wojciech Mróz
78 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie

Sport

Pozycja Osoba
7 Rodzina Wejchertów
12 Bogusław Cupiał
17 Jacek Rutkowski
23 Janusz i Elżbieta Filipiakowie
33 Henryk Stokłosa
39 Krzysztof Klicki

Teleinformatyka

Pozycja Osoba
3 Ryszard Krauze
7 Rodzina Wejchertów
15 Aleksander Lesz
16 Roman Kluska
23 Janusz i Elżbieta Filipiakowie
24 Tomasz Sielicki
27 Krzysztof Musiał
32 Jacek Kawalec
36 Jacek Studencki
42 Tomasz Czechowicz
43 Andrzej i Iwona Przybyłowie
47 Jerzy Szymura
77 Andrzej Rybkowski
90 Wiesław Wiśniewski

Transport

Pozycja Osoba
66 Witold Bieniek

Usługi

Pozycja Osoba
1 Jan Kulczyk
8 Zbigniew Niemczycki
9 Jerzy Starak
14 Sobiesław Zasada
19 Anna Podniesińska z rodziną
21 Andrzej i Zyta Olszewscy
22 Tadeusz Likus
39 Włodzimierz Owczarek
41 Paweł Rojek