/ Rankingi 100 Najbogatszych Polaków 1996
   

100 Najbogatszych Polaków 1996

100 Najbogatszych Polaków
Najstarszy ranking najbogatszych Polaków, sięgający jeszcze ostatnich lat PRL.

Poniższa lista to najpełniejsze zestawienie polskich fortun.

Pozycja Osoba
1 Marek Profus
2 Aleksander Gudzowaty
3 Zbigniew Niemczycki
4 Jan Kulczyk
5 Sobiesław Zasada
6 Kazimierz Grabek z rodziną
7 Jerzy Starak
8 Jerzy Krzystyniak
9 Roman Kluska
10 Henryk Stokłosa
11 Marek Mikuśkiewicz
12 Andrzej Pawelec
13 Krzysztof Niezgoda
14 Maciej Formanowicz
15 Sergiusz Martyniuk
16 Krzysztof Habich
17 Anna Podniesińska z rodziną
18 Zygmunt Solorz-Żak
19 Witold Bieniek
20 Kazimierz Pazgan
21 Marian Błędniak
22 Paweł Rojek
23 Ryszard Krauze
24 Rodzina Wejchertów
25 Krzysztof Szyszkiewicz
26 Rudolf Skowroński
27 Antoni Ptak
28 Maciej Nawrocki
29 Mariusz Świtalski
30 Piotr Bykowski
31 Bogdan Tomaszewski
32 Wojciech Fibak
33 Ryszard Ściborowski
34 Józef Adelson
35 Ismat Koussan
36 Piotr Michalczyk
36 Tomasz Czechowicz
36 Tomasz Gomułkiewicz
37 Mariusz Olech z rodziną
38 Zbigniew Jakubas
39 Dariusz Tytus Przywieczerski
40 Leonard Praśniewski
41 Paweł Obrębski
42 Tadeusz Kobylański
42 Leszek Czarnecki
43 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
44 Wojciech Kurowski
45 Witold Zaraska
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
47 Arkadiusz Fenicki z rodziną
48 Andrzej Stoch
49 Edward Pilch
50 Stanisław Ciupiński
50 Andrzej Walczak
50 Grzegorz Grzelak
51 Ryszard Pieńkowski
52 Krzysztof Musiał
53 Andrzej Jarmuł
54 Janusz Palikot
55 Aleksander Żagiel
55 Andrzej Kuna
56 Henryk Kuśnierz
57 Andrzej Gocman
58 Krzysztof Czyż
59 Ludwik Opiela
60 Zbigniew Nowakowicz
61 Edward Łągiewczyk
62 Wojciech Pluta - Plutowski
63 Jacek Herman-Iżycki
63 Tadeusz Winkowski
63 Mieczysław Prószyński
63 Zbigniew Sykulski
64 Piotr Józef Buechner
65 Jan Zarębski
66 Andrzej Skowroński
67 Stefan Lewandowski
68 Marcin Wencel
69 Mieczysław Ciomek
69 Romuald Stachowiak
69 Andrzej Raubo
69 Jacek Sarnowski
70 Andrzej i Iwona Przybyłowie
71 Tadeusz Rzeżuchowski
72 Bogdan Wysocki
73 Krzysztof Gradecki
74 Franciszek Jopek
75 Andrzej Dębowski
76 Michał Skipietrow
77 Witold Sarosiek
78 Jerzy Gacek
78 Artur Gacek
79 Zdzisław Biały
80 January Gościmski
81 Adam Żukowski
81 Ewa Żukowska
82 Izabela i Bogdan Piwowarczykowie
83 Andrzej Hass
84 Marek Kamiński
85 Jerzy Urban
86 Adam Smorawiński z synami
87 Jerzy Boduch
87 Andrzej Mroczkowski
88 Piotr Buller
89 Wojciech Kruk
90 Barbara i Krzysztof Małochwiejowie
91 Bogusław Kott
92 Zenon Matczak
93 Tadeusz Dąbrowski
94 Barbara Kmiecik
95 Krzysztof Lasocki
96 Wacław Kaźmierowski
97 Marian Demel
98 Janusz Dębowski
99 Robert Ziemianek
100 Grzegorz Tuderek

Budownictwo

Pozycja Osoba
23 Ryszard Krauze
45 Witold Zaraska
83 Andrzej Hass
98 Janusz Dębowski
100 Grzegorz Tuderek

Developerstwo

Pozycja Osoba
3 Zbigniew Niemczycki
11 Marek Mikuśkiewicz
17 Anna Podniesińska z rodziną
26 Rudolf Skowroński
44 Wojciech Kurowski
48 Andrzej Stoch
62 Wojciech Pluta - Plutowski

Finanse

Pozycja Osoba
2 Aleksander Gudzowaty
4 Jan Kulczyk
16 Krzysztof Habich
18 Zygmunt Solorz-Żak
30 Piotr Bykowski
37 Mariusz Olech z rodziną
38 Zbigniew Jakubas
40 Leonard Praśniewski
42 Tadeusz Kobylański
42 Leszek Czarnecki
44 Wojciech Kurowski
64 Piotr Józef Buechner
91 Bogusław Kott

Handel

Pozycja Osoba
1 Marek Profus
2 Aleksander Gudzowaty
4 Jan Kulczyk
8 Jerzy Krzystyniak
11 Marek Mikuśkiewicz
15 Sergiusz Martyniuk
17 Anna Podniesińska z rodziną
19 Witold Bieniek
21 Marian Błędniak
22 Paweł Rojek
24 Rodzina Wejchertów
25 Krzysztof Szyszkiewicz
26 Rudolf Skowroński
27 Antoni Ptak
29 Mariusz Świtalski
31 Bogdan Tomaszewski
43 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
53 Andrzej Jarmuł
55 Aleksander Żagiel
55 Andrzej Kuna
56 Henryk Kuśnierz
57 Andrzej Gocman
60 Zbigniew Nowakowicz
62 Wojciech Pluta - Plutowski
69 Mieczysław Ciomek
69 Romuald Stachowiak
69 Andrzej Raubo
69 Jacek Sarnowski
71 Tadeusz Rzeżuchowski
72 Bogdan Wysocki
73 Krzysztof Gradecki
79 Zdzisław Biały
80 January Gościmski
81 Adam Żukowski
81 Ewa Żukowska
86 Adam Smorawiński z synami
88 Piotr Buller
89 Wojciech Kruk
90 Barbara i Krzysztof Małochwiejowie
94 Barbara Kmiecik
99 Robert Ziemianek

Media

Pozycja Osoba
1 Marek Profus
10 Henryk Stokłosa
18 Zygmunt Solorz-Żak
24 Rodzina Wejchertów
32 Wojciech Fibak
38 Zbigniew Jakubas
40 Leonard Praśniewski
51 Ryszard Pieńkowski
54 Janusz Palikot
62 Wojciech Pluta - Plutowski
63 Jacek Herman-Iżycki
63 Mieczysław Prószyński
63 Zbigniew Sykulski
85 Jerzy Urban
87 Andrzej Mroczkowski
93 Tadeusz Dąbrowski

Przemysł

Pozycja Osoba
2 Aleksander Gudzowaty
3 Zbigniew Niemczycki
4 Jan Kulczyk
5 Sobiesław Zasada
7 Jerzy Starak
10 Henryk Stokłosa
12 Andrzej Pawelec
13 Krzysztof Niezgoda
14 Maciej Formanowicz
15 Sergiusz Martyniuk
20 Kazimierz Pazgan
23 Ryszard Krauze
24 Rodzina Wejchertów
26 Rudolf Skowroński
28 Maciej Nawrocki
34 Józef Adelson
35 Ismat Koussan
39 Dariusz Tytus Przywieczerski
40 Leonard Praśniewski
43 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
49 Edward Pilch
50 Stanisław Ciupiński
50 Andrzej Walczak
50 Grzegorz Grzelak
54 Janusz Palikot
58 Krzysztof Czyż
61 Edward Łągiewczyk
63 Tadeusz Winkowski
64 Piotr Józef Buechner
65 Jan Zarębski
66 Andrzej Skowroński
67 Stefan Lewandowski
68 Marcin Wencel
74 Franciszek Jopek
75 Andrzej Dębowski
78 Jerzy Gacek
78 Artur Gacek
79 Zdzisław Biały
84 Marek Kamiński
92 Zenon Matczak
94 Barbara Kmiecik
95 Krzysztof Lasocki
96 Wacław Kaźmierowski
98 Janusz Dębowski
99 Robert Ziemianek

Rolnictwo

Pozycja Osoba
9 Roman Kluska
26 Rudolf Skowroński
43 Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie

Sport

Pozycja Osoba
10 Henryk Stokłosa
24 Rodzina Wejchertów
93 Tadeusz Dąbrowski

Teleinformatyka

Pozycja Osoba
9 Roman Kluska
23 Ryszard Krauze
24 Rodzina Wejchertów
36 Tomasz Czechowicz
52 Krzysztof Musiał
70 Andrzej i Iwona Przybyłowie

Transport

Pozycja Osoba
19 Witold Bieniek

Usługi

Pozycja Osoba
3 Zbigniew Niemczycki
4 Jan Kulczyk
5 Sobiesław Zasada
7 Jerzy Starak
17 Anna Podniesińska z rodziną
22 Paweł Rojek
32 Wojciech Fibak
63 Jacek Herman-Iżycki
63 Zbigniew Sykulski
71 Tadeusz Rzeżuchowski
79 Zdzisław Biały
87 Andrzej Mroczkowski
93 Tadeusz Dąbrowski
97 Marian Demel
98 Janusz Dębowski