/ Rankingi 100 Najbogatszych Polaków 1994
   

100 Najbogatszych Polaków 1994

100 Najbogatszych Polaków
Najstarszy ranking najbogatszych Polaków, sięgający jeszcze ostatnich lat PRL.
Poniższa lista to najpełniejsze zestawienie polskich fortun.
Pozycja Osoba
1 Marek Profus
2 Aleksander Gudzowaty
3 Jan Kulczyk
4 Zbigniew Niemczycki
5 Jerzy Starak
6 Marian Błędniak
7 Sobiesław Zasada
8 Kazimierz Grabek z rodziną
9 Krzysztof Niezgoda
10 Rodzina Wejchertów
11 Krzysztof Habich
12 Krzysztof Szyszkiewicz
13 Piotr Bykowski
14 Mariusz Świtalski
15 Jerzy Krzystyniak
16 Witold Bieniek
17 Henryk Stokłosa
18 Roman Kluska
19 Wojciech Fibak
20 Bogdan Spiż
21 Rudolf Skowroński
22 Andrzej Pawelec
23 Marek Mikuśkiewicz
24 Janusz Stajszczak
25 Kazimierz Pazgan
26 Anna Podniesińska z rodziną
27 Maciej Nawrocki
28 Jan Czogała
29 Andrzej Skowroński
30 Witold Zaraska
31 Michał Skipietrow
32 Dariusz Tytus Przywieczerski
33 Janusz Aleksandrowicz
34 Zygmunt Solorz-Żak
35 Krzysztof Ruciński
36 Paweł Rojek
37 Paweł Wajchert
38 Leonard Praśniewski
39 Mieczysław Wilczek
40 Adam Smorawiński z synami
41 Piotr Józef Buechner
42 Krzysztof Czyż
43 Tomasz Gomułkiewicz
43 Janusz Krasnopolski
43 Piotr Michalczyk
43 Tomasz Czechowicz
44 Andrzej Kuna
44 Aleksander Żagiel
45 Andrzej Raubo
45 Jacek Sarnowski
45 Mieczysław Ciomek
45 Romuald Stachowiak
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
47 Zbigniew Jakubas
48 Henryk Kuśnierz
49 Paweł Obrębski
50 Sergiusz Martyniuk
51 Tadeusz Winkowski
51 Zbigniew Sykulski
51 Mieczysław Prószyński
51 Jacek Herman-Iżycki
52 Andrzej Jarmuł
53 Ryszard Krauze
54 Arkadiusz Fenicki z rodziną
55 Edward Łągiewczyk
56 Stanisław Frąc
57 Waldemar Dąbrowski
58 Piotr Żakowicz
59 Bogdan Wysocki
60 Zdzisław Biały
61 Edward Pilch
62 Sławomir Lejman
63 Wojciech Kruk
64 Tomasz Kona
65 Aleksander Tecław
66 Janusz Dębowski
67 Marcin Wencel
68 Ewa Żukowska
68 Adam Żukowski
69 Andrzej Hass
70 Maciej Formanowicz
71 Zbigniew Szurgot
72 Jan Zarębski
73 Artur Gacek
73 Jerzy Gacek
74 Izabela i Bogdan Piwowarczykowie
75 Zdzisław Świątek
76 Witold Sarosiek
77 Jerzy Urban
78 Marek Bielski
79 Piotr Kler
80 January Gościmski
81 Adam Ołdakowski
81 Andrzej Laskowski
82 Jerzy Stachurski
83 Ireneusz Orzechowski
84 Leszek Czarnecki
84 Tadeusz Kobylański
85 Józef Pawlikowski
86 Marian Strama
87 Andrzej Stoch
88 Franciszek Jopek
89 Witold Bartnik
90 Kazimierz Sokołowski
90 Wojciech Pluta - Plutowski
91 Andrzej Dębowski
92 Aleksander Gawronik
93 Piotr Andreas
94 Mirosław Kłys
95 Józef Artymiak
96 Adam Bachleda - Curuś z synami
97 Jacek Domogała
98 Henryk Winkler
99 Elżbieta i Mirosław Poniżnikowie
100 Jerzy Gąsiorek

Budownictwo

Pozycja Osoba
30 Witold Zaraska
53 Ryszard Krauze
62 Sławomir Lejman
66 Janusz Dębowski
69 Andrzej Hass
71 Zbigniew Szurgot
75 Zdzisław Świątek
81 Andrzej Laskowski
85 Józef Pawlikowski
94 Mirosław Kłys
95 Józef Artymiak

Developerstwo

Pozycja Osoba
4 Zbigniew Niemczycki
21 Rudolf Skowroński
23 Marek Mikuśkiewicz
26 Anna Podniesińska z rodziną
87 Andrzej Stoch
90 Wojciech Pluta - Plutowski
96 Adam Bachleda - Curuś z synami

Finanse

Pozycja Osoba
2 Aleksander Gudzowaty
3 Jan Kulczyk
11 Krzysztof Habich
13 Piotr Bykowski
34 Zygmunt Solorz-Żak
38 Leonard Praśniewski
41 Piotr Józef Buechner
47 Zbigniew Jakubas
84 Leszek Czarnecki
84 Tadeusz Kobylański
92 Aleksander Gawronik

Handel

Pozycja Osoba
1 Marek Profus
2 Aleksander Gudzowaty
3 Jan Kulczyk
6 Marian Błędniak
10 Rodzina Wejchertów
12 Krzysztof Szyszkiewicz
14 Mariusz Świtalski
15 Jerzy Krzystyniak
16 Witold Bieniek
21 Rudolf Skowroński
23 Marek Mikuśkiewicz
24 Janusz Stajszczak
26 Anna Podniesińska z rodziną
28 Jan Czogała
33 Janusz Aleksandrowicz
36 Paweł Rojek
37 Paweł Wajchert
40 Adam Smorawiński z synami
44 Andrzej Kuna
44 Aleksander Żagiel
45 Andrzej Raubo
45 Jacek Sarnowski
45 Mieczysław Ciomek
45 Romuald Stachowiak
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
48 Henryk Kuśnierz
50 Sergiusz Martyniuk
52 Andrzej Jarmuł
56 Stanisław Frąc
57 Waldemar Dąbrowski
58 Piotr Żakowicz
59 Bogdan Wysocki
60 Zdzisław Biały
63 Wojciech Kruk
64 Tomasz Kona
65 Aleksander Tecław
68 Ewa Żukowska
68 Adam Żukowski
78 Marek Bielski
80 January Gościmski
82 Jerzy Stachurski
86 Marian Strama
90 Kazimierz Sokołowski
90 Wojciech Pluta - Plutowski
93 Piotr Andreas
97 Jacek Domogała

Media

Pozycja Osoba
1 Marek Profus
10 Rodzina Wejchertów
17 Henryk Stokłosa
19 Wojciech Fibak
34 Zygmunt Solorz-Żak
38 Leonard Praśniewski
47 Zbigniew Jakubas
51 Zbigniew Sykulski
51 Mieczysław Prószyński
51 Jacek Herman-Iżycki
64 Tomasz Kona
65 Aleksander Tecław
77 Jerzy Urban
83 Ireneusz Orzechowski
90 Kazimierz Sokołowski
90 Wojciech Pluta - Plutowski
99 Elżbieta i Mirosław Poniżnikowie

Przemysł

Pozycja Osoba
2 Aleksander Gudzowaty
3 Jan Kulczyk
4 Zbigniew Niemczycki
5 Jerzy Starak
7 Sobiesław Zasada
9 Krzysztof Niezgoda
10 Rodzina Wejchertów
17 Henryk Stokłosa
20 Bogdan Spiż
21 Rudolf Skowroński
22 Andrzej Pawelec
25 Kazimierz Pazgan
27 Maciej Nawrocki
29 Andrzej Skowroński
32 Dariusz Tytus Przywieczerski
33 Janusz Aleksandrowicz
35 Krzysztof Ruciński
37 Paweł Wajchert
38 Leonard Praśniewski
41 Piotr Józef Buechner
42 Krzysztof Czyż
46 Wojciech i Dorota Soszyńscy
50 Sergiusz Martyniuk
51 Tadeusz Winkowski
53 Ryszard Krauze
55 Edward Łągiewczyk
56 Stanisław Frąc
58 Piotr Żakowicz
60 Zdzisław Biały
61 Edward Pilch
65 Aleksander Tecław
66 Janusz Dębowski
67 Marcin Wencel
70 Maciej Formanowicz
72 Jan Zarębski
73 Artur Gacek
73 Jerzy Gacek
79 Piotr Kler
81 Adam Ołdakowski
81 Andrzej Laskowski
82 Jerzy Stachurski
85 Józef Pawlikowski
88 Franciszek Jopek
89 Witold Bartnik
90 Kazimierz Sokołowski
91 Andrzej Dębowski
93 Piotr Andreas
97 Jacek Domogała
98 Henryk Winkler
100 Jerzy Gąsiorek

Rolnictwo

Pozycja Osoba
18 Roman Kluska
21 Rudolf Skowroński
65 Aleksander Tecław

Sport

Pozycja Osoba
10 Rodzina Wejchertów
17 Henryk Stokłosa

Teleinformatyka

Pozycja Osoba
10 Rodzina Wejchertów
18 Roman Kluska
43 Janusz Krasnopolski
43 Tomasz Czechowicz
53 Ryszard Krauze

Transport

Pozycja Osoba
16 Witold Bieniek
86 Marian Strama
97 Jacek Domogała

Usługi

Pozycja Osoba
3 Jan Kulczyk
4 Zbigniew Niemczycki
5 Jerzy Starak
7 Sobiesław Zasada
19 Wojciech Fibak
26 Anna Podniesińska z rodziną
36 Paweł Rojek
51 Zbigniew Sykulski
51 Jacek Herman-Iżycki
60 Zdzisław Biały
66 Janusz Dębowski
85 Józef Pawlikowski
86 Marian Strama
92 Aleksander Gawronik
93 Piotr Andreas
94 Mirosław Kłys
95 Józef Artymiak
96 Adam Bachleda - Curuś z synami