/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2013
   

Ranking Szkół Wyższych 2013

Ranking Szkół Wyższych

Badanie przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca 2013 r. na pełnej próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Prowadziliśmy je, rozsyłając ankiety do firm i dodatkowo kontaktując się z nimi telefonicznie. Prosiliśmy o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów.

Osobami odpowiadającymi na pytania byli pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie działów HR lub inni wskazani przez ankietowane firmy specjaliści.

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Wrocławska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Śląska, Gliwice
5 Uniwersytet Warszawski
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
7 Politechnika Gdańska
8 Politechnika Łódzka
9 Politechnika Poznańska
10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
14 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza
17 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
18 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
20 Uniwersytet Łódzki
21 Uniwersytet Gdański
22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
23 Uniwersytet Wrocławski
24 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
25 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
27 Politechnika Częstochowska
28 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
29 Politechnika Białostocka
30 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
31 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
32 Wyższe Szkoły Bankowe
33 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
34 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
35 Uniwersytet Śląski w Katowicach
36 Politechnika Lubelska
37 Akademia Morska w Szczecinie
38 Uniwersytet Rzeszowski
39 Uniwersytet Zielonogórski
40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
41 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
42 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
43 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
44 Akademia Morska w Gdyni
45 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
46 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
47 Politechnika Opolska
48 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
49 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
50 Uniwersytet Szczeciński

Kierunek: Chemia

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Wrocławska
3 Politechnika Poznańska
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5 Politechnika Śląska, Gliwice
6 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
7 Politechnika Gdańska
8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
9 Politechnika Łódzka
10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kierunek: Ekonomia transportu i logistyka

Pozycja Nazwa
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2 Politechnika Warszawska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Wrocławska
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek: Ekonomia, finanse, rachunkowość

Pozycja Nazwa
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3 Uniwersytet Warszawski
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
6 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
8 Uniwersytet Gdański
9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
10 Wyższe Szkoły Bankowe

Kierunek: Elektronika, elektrotechnika

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Wrocławska
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3 Politechnika Śląska, Gliwice
4 Politechnika Warszawska
5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
6 Politechnika Gdańska
7 Politechnika Łódzka
8 Politechnika Poznańska
9 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
10 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kierunek: Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne

Pozycja Nazwa
1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2 Politechnika Warszawska
3 Politechnika Wrocławska
4 Politechnika Śląska, Gliwice
5 Politechnika Łódzka
6 Politechnika Gdańska
7 Politechnika Poznańska
8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
9 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
10 Politechnika Opolska

Kierunek: Górnictwo i geologia

Pozycja Nazwa
1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2 Politechnika Wrocławska
3 Politechnika Śląska, Gliwice
4 Politechnika Warszawska
5 Politechnika Gdańska
6 Politechnika Poznańska
7 Politechnika Łódzka
8 Uniwersytet Warszawski
9 Uniwersytet Łódzki
10 Uniwersytet Wrocławski

Kierunek: Informatyka i telekomunikacja

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Wrocławska
2 Politechnika Warszawska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Gdańska
5 Politechnika Łódzka
6 Politechnika Poznańska
7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
9 Politechnika Śląska, Gliwice
10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Kierunek: Inżynieria i ochrona środowiska

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Wrocławska
2 Politechnika Śląska, Gliwice
3 Politechnika Gdańska
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5 Politechnika Łódzka
6 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7 Politechnika Warszawska
8 Uniwersytet Warszawski
9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
10 Politechnika Poznańska

Kierunek: Inżynieria lądowa, budownictwo

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Śląska, Gliwice
3 Politechnika Gdańska
4 Politechnika Wrocławska
5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
6 Politechnika Łódzka
7 Politechnika Poznańska
8 Politechnika Częstochowska
9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Kierunek: Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3 Politechnika Wrocławska
4 Politechnika Śląska, Gliwice
5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
6 Politechnika Poznańska
7 Politechnika Łódzka
8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
9 Uniwersytet Gdański
10 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Kierunek: Nauki społeczne i filologie obce

Pozycja Nazwa
1 Uniwersytet Warszawski
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5 Uniwersytet Łódzki
6 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
8 Uniwersytet Wrocławski
9 Uniwersytet Gdański
10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek: Prawo i administracja

Pozycja Nazwa
1 Uniwersytet Warszawski
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
9 Politechnika Warszawska
10 Uniwersytet Łódzki

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Wrocławska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
5 Politechnika Śląska, Gliwice
6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
7 Politechnika Poznańska
8 Politechnika Gdańska
9 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
10 Politechnika Łódzka

Kierunek: Zarządzanie i marketing

Pozycja Nazwa
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3 Uniwersytet Warszawski
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
6 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9 Uniwersytet Łódzki
10 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców

Pozycja Nazwa
1 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
3 Wyższe Szkoły Bankowe
4 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
6 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
7 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
9 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków