/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2011
   

Ranking Szkół Wyższych 2011

Ranking Szkół Wyższych

Na początku kwietnia wysłaliśmy do szkół wyższych (z wyjątkiem państwowych wyższych szkół zawodowych) kwestionariusze z kilkudziesięcioma pytaniami. Pytaliśmy m.in. o liczbę kierunków, studentów i doktorantów, a także o zaplecze kadrowe: liczbę profesorów, doktorów habilitowanych i innych pracowników oraz aktywność naukową kadry (liczba publikacji i nadanych stopni doktora).

Pytaliśmy też o współpracę uczelni z ich otoczeniem. Interesowała nas wielkość środków pozyskanych na badania, liczba kierunków prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami, udział pieniędzy z budżetu w przychodach. W kwestionariuszu znalazły się pytania o międzynarodowe programy wymiany studenckiej oraz o uzyskane akredytacje.

Na tej podstawie stworzyliśmy 35 wskaźników, które pogrupowaliśmy w trzech kategoriach opisujących ofertę edukacyjną uczelni, jej zaplecze naukowo-dydaktyczne i stopień otwarcia na współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym i międzynarodowym. Wyniki odnieśliśmy do średniej dla uczelni w ramach poszczególnych kategorii. Odległość od średniej mierzyliśmy odchyleniem standardowym.

Uzyskana punktacja w trzech kategoriach po zsumowaniu decydowała o pozycji w zestawieniu – w oddzielnych kategoriach szkół publicznych i niepublicznych. Część szkół nie zdecydowała się wziąć udziału w tegorocznym rankingu. Zapraszamy je do udziału w przyszłym roku i dziękujemy tym, które odesłały wypełnione kwestionariusze.

Szkoły niepaństwowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 101, 18 Oferta 72,32 Zaplecze 33,94 Współpraca 207,44 Suma pkt.
2 Collegium Civitas w Warszawie 67,81 Oferta 64,97 Zaplecze 69,54 Współpraca 202,32 Suma pkt.
3 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 109,42 Oferta 46,41 Zaplecze 44,38 Współpraca 200,21 Suma pkt.
4 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 94,27 Oferta 67,80 Zaplecze 37,38 Współpraca 199,45 Suma pkt.
5 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 104,43 Oferta 54,85 Zaplecze 38,22 Współpraca 197,50 Suma pkt.
6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 79,61 Oferta 40,05 Zaplecze 62,94 Współpraca 182,20 Suma pkt.
7 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 75,81 Oferta 28,87 Zaplecze 69,18 Współpraca 173,86 Suma pkt.
8 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 88,07 Oferta 34,86 Zaplecze 44,81 Współpraca 167,74 Suma pkt.
9 Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) 53,88 Oferta 34,93 Zaplecze 77,37 Współpraca 166,18 Suma pkt.
10 Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 72,71 Oferta 84,71 Zaplecze 3,67 Współpraca 161,09 Suma pkt.
11 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 79,86 Oferta 26,80 Zaplecze 54,23 Współpraca 160,89 Suma pkt.
12 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 67,77 Oferta 52,49 Zaplecze 39,12 Współpraca 159,38 Suma pkt.
13 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 74,47 Oferta 45,42 Zaplecze 28,35 Współpraca 148,24 Suma pkt.
14 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 70,90 Oferta 19,91 Zaplecze 55,53 Współpraca 146,34 Suma pkt.
15 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 66,98 Oferta 15,42 Zaplecze 63,46 Współpraca 145,86 Suma pkt.
16 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 66,85 Oferta 41,12 Zaplecze 35,08 Współpraca 143,05 Suma pkt.
17 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 60,10 Oferta 35,05 Zaplecze 47,82 Współpraca 142,97 Suma pkt.
18 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 46,79 Oferta 59,20 Zaplecze 36,01 Współpraca 142,00 Suma pkt.
19 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 97,85 Oferta 19,11 Zaplecze 23,78 Współpraca 140,74 Suma pkt.
20 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 67,99 Oferta 26,26 Zaplecze 42,18 Współpraca 136,43 Suma pkt.
21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 72,88 Oferta 19,74 Zaplecze 41,33 Współpraca 133,95 Suma pkt.
22 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 80,31 Oferta 27,07 Zaplecze 24,01 Współpraca 131,39 Suma pkt.
23 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 71,19 Oferta 24,17 Zaplecze 34,82 Współpraca 130,18 Suma pkt.
24 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 65,47 Oferta 44,97 Zaplecze 16,34 Współpraca 126,78 Suma pkt.
25 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 60,03 Oferta 30,98 Zaplecze 32,62 Współpraca 123,63 Suma pkt.
26 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 97,23 Oferta 19,82 Zaplecze 6,16 Współpraca 123,21 Suma pkt.
27 Wyższa Szkoła Humanitas 63,38 Oferta 52,00 Zaplecze 4,51 Współpraca 119,89 Suma pkt.
28 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 40,46 Oferta 41,31 Zaplecze 34,28 Współpraca 116,05 Suma pkt.
29 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 40,85 Oferta 62,93 Zaplecze 8,74 Współpraca 112,52 Suma pkt.
30 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu 69,01 Oferta 34,82 Zaplecze 3,83 Współpraca 107,66 Suma pkt.
31 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 43,64 Oferta 56,55 Zaplecze 1,83 Współpraca 102,02 Suma pkt.
32 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 74,69 Oferta 12,96 Zaplecze 13,12 Współpraca 100,77 Suma pkt.
33 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 75,05 Oferta 22,09 Zaplecze 3,57 Współpraca 100,71 Suma pkt.
34 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 43,75 Oferta 18,21 Zaplecze 37,87 Współpraca 99,83 Suma pkt.
35 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 76,56 Oferta 11,67 Zaplecze 11,56 Współpraca 99,79 Suma pkt.
36 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 72,02 Oferta 21,91 Zaplecze 2,48 Współpraca 96,41 Suma pkt.
37 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 59,43 Oferta 22,94 Zaplecze 12,23 Współpraca 94,60 Suma pkt.

Szkoły państwowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Uniwersytet Warszawski 97,75 Oferta 75,61 Zaplecze 76,07 Współpraca 249,43 Suma pkt.
2 Uniwersytet Jagielloński 69,28 Oferta 93,95 Zaplecze 72,46 Współpraca 235,69 Suma pkt.
3 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 64,92 Oferta 84,70 Zaplecze 70,15 Współpraca 219,77 Suma pkt.
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 77,74 Oferta 69,91 Zaplecze 68,35 Współpraca 216,00 Suma pkt.
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 64,54 Oferta 68,10 Zaplecze 80,92 Współpraca 213,56 Suma pkt.
6 Uniwersytet Gdański 72,38 Oferta 51,80 Zaplecze 87,59 Współpraca 211,77 Suma pkt.
7 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 59,41 Oferta 98,23 Zaplecze 52,13 Współpraca 209,77 Suma pkt.
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 72,44 Oferta 91,91 Zaplecze 35,45 Współpraca 199,80 Suma pkt.
9 Politechnika Łódzka 68,54 Oferta 63,51 Zaplecze 67,22 Współpraca 199,27 Suma pkt.
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 52,55 Oferta 72,60 Zaplecze 73,50 Współpraca 198,65 Suma pkt.
11 Politechnika Rzeszowska 57,56 Oferta 68,24 Zaplecze 61,10 Współpraca 186,90 Suma pkt.
12 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 64,35 Oferta 92,75 Zaplecze 27,30 Współpraca 184,40 Suma pkt.
13 Politechnika Gdańska 79,54 Oferta 48,57 Zaplecze 54,97 Współpraca 183,08 Suma pkt.
14 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 77,26 Oferta 63,95 Zaplecze 33,31 Współpraca 174,52 Suma pkt.
15 Uniwersytet Łódzki 58,26 Oferta 43,44 Zaplecze 67,33 Współpraca 169,03 Suma pkt.
16 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 55,83 Oferta 61,77 Zaplecze 49,06 Współpraca 166,66 Suma pkt.
17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 47,26 Oferta 74,09 Zaplecze 41,19 Współpraca 162,54 Suma pkt.
18 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 65,65 Oferta 89,32 Zaplecze 5,87 Współpraca 160,84 Suma pkt.
19 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 44,18 Oferta 89,39 Zaplecze 26,32 Współpraca 159,89 Suma pkt.
20 Uniwersytet Szczeciński 56,39 Oferta 38,13 Zaplecze 63,60 Współpraca 158,12 Suma pkt.
21 Politechnika Koszalińska 54,37 Oferta 40,61 Zaplecze 63,12 Współpraca 158,10 Suma pkt.
22 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 67,12 Oferta 26,99 Zaplecze 58,05 Współpraca 152,16 Suma pkt.
23 Politechnika Białostocka 56,10 Oferta 33,81 Zaplecze 61,42 Współpraca 151,33 Suma pkt.
24 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 44,84 Oferta 66,87 Zaplecze 36,73 Współpraca 148,44 Suma pkt.
25 Akademia Muzyczna w Katowicach 46,22 Oferta 83,36 Zaplecze 18,22 Współpraca 147,80 Suma pkt.
26 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 69,06 Oferta 48,02 Zaplecze 23,61 Współpraca 140,69 Suma pkt.
27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 57,35 Oferta 30,04 Zaplecze 37,72 Współpraca 125,11 Suma pkt.
28 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 55,68 Oferta 19,30 Zaplecze 46,75 Współpraca 121,73 Suma pkt.
29 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43,18 Oferta 47,02 Zaplecze 29,86 Współpraca 120,06 Suma pkt.
30 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 51,43 Oferta 44,65 Zaplecze 18,61 Współpraca 114,69 Suma pkt.
31 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 52,58 Oferta 28,78 Zaplecze 28,20 Współpraca 109,56 Suma pkt.
32 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 50,82 Oferta 30,54 Zaplecze 24,82 Współpraca 106,18 Suma pkt.
33 Politechnika Radomska 51,37 Oferta 34,43 Zaplecze 18,36 Współpraca 104,16 Suma pkt.
34 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 53,09 Oferta 33,73 Zaplecze 14,81 Współpraca 101,63 Suma pkt.
35 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (d. Akademia Podlaska) 49,17 Oferta 29,94 Zaplecze 22,26 Współpraca 101,37 Suma pkt.
36 Akademia Morska w Gdyni 37,97 Oferta 34,06 Zaplecze 16,90 Współpraca 88,93 Suma pkt.
37 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 27,89 Oferta 22,20 Zaplecze 9,34 Współpraca 59,43 Suma pkt.

Szkoły państwowe - uczelnie artystyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 59,41 Oferta 98,23 Zaplecze 52,13 Współpraca 209,77 Suma pkt.
2 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 65,65 Oferta 89,32 Zaplecze 5,87 Współpraca 160,84 Suma pkt.
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 44,18 Oferta 89,39 Zaplecze 26,32 Współpraca 159,89 Suma pkt.
4 Akademia Muzyczna w Katowicach 46,22 Oferta 83,36 Zaplecze 18,22 Współpraca 147,80 Suma pkt.

Szkoły państwowe - uczelnie medyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 64,92 Oferta 84,70 Zaplecze 70,15 Współpraca 219,77 Suma pkt.
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 52,55 Oferta 72,60 Zaplecze 73,50 Współpraca 198,65 Suma pkt.
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 64,35 Oferta 92,75 Zaplecze 27,30 Współpraca 184,40 Suma pkt.
4 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 77,26 Oferta 63,95 Zaplecze 33,31 Współpraca 174,52 Suma pkt.
5 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 55,83 Oferta 61,77 Zaplecze 49,06 Współpraca 166,66 Suma pkt.
6 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 51,43 Oferta 44,65 Zaplecze 18,61 Współpraca 114,69 Suma pkt.

Szkoły państwowe - uczelnie sportowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 52,58 Oferta 28,78 Zaplecze 28,20 Współpraca 109,56 Suma pkt.
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 50,82 Oferta 30,54 Zaplecze 24,82 Współpraca 106,18 Suma pkt.
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 53,09 Oferta 33,73 Zaplecze 14,81 Współpraca 101,63 Suma pkt.
4 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 27,89 Oferta 22,20 Zaplecze 9,34 Współpraca 59,43 Suma pkt.

Szkoły państwowe - uczelnie techniczne i rolnicze

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Politechnika Łódzka 68,54 Oferta 63,51 Zaplecze 67,22 Współpraca 199,27 Suma pkt.
2 Politechnika Rzeszowska 57,56 Oferta 68,24 Zaplecze 61,10 Współpraca 186,90 Suma pkt.
3 Politechnika Gdańska 79,54 Oferta 48,57 Zaplecze 54,97 Współpraca 183,08 Suma pkt.
4 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 47,26 Oferta 74,09 Zaplecze 41,19 Współpraca 162,54 Suma pkt.
5 Politechnika Koszalińska 54,37 Oferta 40,61 Zaplecze 63,12 Współpraca 158,10 Suma pkt.
6 Politechnika Białostocka 56,10 Oferta 33,81 Zaplecze 61,42 Współpraca 151,33 Suma pkt.
7 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 44,84 Oferta 66,87 Zaplecze 36,73 Współpraca 148,44 Suma pkt.
8 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43,18 Oferta 47,02 Zaplecze 29,86 Współpraca 120,06 Suma pkt.
9 Politechnika Radomska 51,37 Oferta 34,43 Zaplecze 18,36 Współpraca 104,16 Suma pkt.
10 Akademia Morska w Gdyni 37,97 Oferta 34,06 Zaplecze 16,90 Współpraca 88,93 Suma pkt.

Szkoły państwowe - uniwersytety, uczelnie ekonomiczne i pedagogiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Uniwersytet Warszawski 97,75 Oferta 75,61 Zaplecze 76,07 Współpraca 249,43 Suma pkt.
2 Uniwersytet Jagielloński 69,28 Oferta 93,95 Zaplecze 72,46 Współpraca 235,69 Suma pkt.
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 77,74 Oferta 69,91 Zaplecze 68,35 Współpraca 216,00 Suma pkt.
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 64,54 Oferta 68,10 Zaplecze 80,92 Współpraca 213,56 Suma pkt.
5 Uniwersytet Gdański 72,38 Oferta 51,80 Zaplecze 87,59 Współpraca 211,77 Suma pkt.
6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 72,44 Oferta 91,91 Zaplecze 35,45 Współpraca 199,80 Suma pkt.
7 Uniwersytet Łódzki 58,26 Oferta 43,44 Zaplecze 67,33 Współpraca 169,03 Suma pkt.
8 Uniwersytet Szczeciński 56,39 Oferta 38,13 Zaplecze 63,60 Współpraca 158,12 Suma pkt.
9 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 67,12 Oferta 26,99 Zaplecze 58,05 Współpraca 152,16 Suma pkt.
10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 69,06 Oferta 48,02 Zaplecze 23,61 Współpraca 140,69 Suma pkt.
11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 57,35 Oferta 30,04 Zaplecze 37,72 Współpraca 125,11 Suma pkt.
12 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 55,68 Oferta 19,30 Zaplecze 46,75 Współpraca 121,73 Suma pkt.
13 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (d. Akademia Podlaska) 49,17 Oferta 29,94 Zaplecze 22,26 Współpraca 101,37 Suma pkt.