/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 1993
   

Ranking Szkół Wyższych 1993

Ranking Szkół Wyższych

Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.

Pozycja Nazwa Punktacja
1 Uniwersytet Warszawski 83.9
2 Uniwersytet Jagielloński 83.1
2 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 83.1
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 82.7
3 Politechnika Wrocławska 82.7
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 82.4
4 Uniwersytet Wrocławski 82.4
5 Politechnika Gdańska 81.9
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 80.7
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 80.7
7 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 80.5
8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 79.2
8 Politechnika Warszawska 79.2
8 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 79.2
9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 79
9 Uniwersytet Gdański 79
10 Akademia Morska w Gdyni 78

Gdzie studiować - Biotechnologia, biologia molekularna

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2 Akademia Rolnicza w Poznaniu
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3 Politechnika Gdańska
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5 Politechnika Wrocławska

Gdzie studiować - Finanse i bankowość

Pozycja Nazwa
1 Akademia Ekonomiczna w Katowicach
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
4 Uniwersytet Gdański
4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5 Uniwersytet Łódzki

Gdzie studiować - Informatyka i ekonometria

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Wrocławska
2 Politechnika Gdańska
3 Akademia Ekonomiczna w Katowicach
4 Uniwersytet Wrocławski
4 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
5 Politechnika Poznańska
5 Politechnika Warszawska

Gdzie studiować - Inżynieria materiałowa

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Śląska
2 Politechnika Wrocławska
3 Politechnika Łódzka
4 Politechnika Rzeszowska
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5 Politechnika Warszawska

Gdzie studiować - Języki obce

Pozycja Nazwa
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Uniwersytet Jagielloński
3 Uniwersytet Warszawski
4 Uniwersytet Łódzki
5 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
5 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Gdzie studiować - Medycyna

Pozycja Nazwa
1 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
2 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna)
3 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego)
4 Akademia Medyczna we Wrocławiu
4 Akademia Medyczna w Łodzi
5 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Gdzie studiować - Mikroelektronika, systemy komputerowe

Pozycja Nazwa
1 Politechnika Gdańska
2 Politechnika Wrocławska
3 Politechnika Poznańska
3 Politechnika Śląska
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4 Politechnika Warszawska
5 Uniwersytet Wrocławski
5 Politechnika Częstochowska

Gdzie studiować - Ochrona środowiska

Pozycja Nazwa
1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2 Uniwersytet Wrocławski
3 Politechnika Gdańska
4 Politechnika Wrocławska
5 Akademia Rolnicza w Lublinie
5 Akademia Rolniczo - Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie

Gdzie studiować - Prawo

Pozycja Nazwa
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Uniwersytet Warszawski
3 Uniwersytet Jagielloński
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
5 Uniwersytet Gdański

Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem

Pozycja Nazwa
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5 Uniwersytet Gdański
5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach