/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2006
   

Ranking Szkół Wyższych 2006

Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.

Punktacja

 • Punktacja A - punkty ogółem (maksymalnie 100 pkt)
 • Punktacja B - ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 60 pkt):
  1. typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe; uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego)
  2.  jakość wydziałów, instytutów i katedr (na podstawie waloryzacji KBN)
  3. osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne)
  4. jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych)
 • Punktacja C - ocena procesu kształcenia (maksymalnie 20 pkt):
  1. jakość programów nauczania
  2. umiejętności dydaktyczne kadry
  3. zaplecze informatyczno-biblioteczne
  4. weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne)
  5.  języki obce
 • Punktacja D - ocena szans kariery zawodowej (maksymalnie 15 pkt):
  1. popyt na absolwentów na rynku pracy
  2. ocena absolwentów przez pracodawców
  3. "ścieżki kariery" (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu)
 • Punktacja E - ocena warunków socjalnych studiowania (maksymalnie 5 pkt):
  1. jakość i wielkość bazy materialnej
  2. koszt kształcenia
  3. system stypendiów i nagród
  4. baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne)

Gdzie studiować - Finanse i bankowość

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91 46 45
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 91 46 45
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 90 45 45
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90 44 46
3 Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie 89 44 45
3 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 89 45 44
4 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 88 43 45
4 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 88 43 45
4 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 88 44 44
5 Uniwersytet Warszawski 87 43 44
6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 85 43 42
7 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 84 42 42
7 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 84 41 43
8 Uniwersytet Gdański 83 41 42
8 Uniwersytet Łódzki 83 42 41
9 Uniwersytet Szczeciński 82 41 41
10 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 81 41 40
11 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) 80 39 41

Gdzie studiować - Medycyna

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 94 47 47
2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 93 47 46
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 93 46 47
3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 92 46 46
3 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 92 47 46
3 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 92 46 46
4 Akademia Medyczna we Wrocławiu 91 45 46
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 91 46 45
5 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 90 45 45
6 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90 45 45
7 Akademia Medyczna w Lublinie 89 45 44

Gdzie studiować - Nauki biologiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 92 47 45
1 Akademia Rolnicza w Poznaniu 92 46 46
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91 46 45
3 Uniwersytet Gdański 90 45 45
3 Uniwersytet Łódzki 90 45 45
3 Uniwersytet Warszawski 90 46 44
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 89 44 45
4 Akademia Rolnicza w Krakowie 89 44 45
5 Akademia Rolnicza w Szczecinie 88 45 43
5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) 88 44 44
6 Politechnika Łódzka 87 44 43
6 Akademia Rolnicza w Lublinie 87 44 43
6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 87 43 44
7 Uniwersytet Wrocławski 86 43 43
7 Uniwersytet Jagielloński 86 44 42
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 85 43 42
8 Politechnika Warszawska 85 42 43
9 Politechnika Gdańska 82 41 41
10 Politechnika Wrocławska 80 40 40

Gdzie studiować - Nowoczesne technologie

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Politechnika Wrocławska 91 46 45
1 Politechnika Poznańska 91 47 44
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90 45 45
2 Politechnika Warszawska 90 45 45
2 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 90 46 44
3 Politechnika Gdańska 89 45 44
3 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 89 45 44
4 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 88 44 44
4 Uniwersytet Wrocławski 88 44 44
4 Uniwersytet Warszawski 88 45 43
5 Uniwersytet Jagielloński 87 44 43
6 Politechnika Śląska 86 43 43
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 85 43 42
8 Politechnika Łódzka 84 41 43
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 84 42 42
9 Uniwersytet Gdański 83 42 41
9 Politechnika Krakowska 83 43 40
10 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 82 41 41
10 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 82 40 42
11 Politechnika Szczecińska 80 40 40
11 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 80 40 40
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu 79 40 39
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 79 39 40
13 Politechnika Białostocka 78 39 39
14 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 77 38 39
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 77 39 38
14 Politechnika Częstochowska 77 39 38
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 76 38 38
16 Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach 75 37 38
16 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 75 38 37

Gdzie studiować - Prawo

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 92 47 45
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91 46 45
2 Uniwersytet Jagielloński 91 45 46
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 90 45 45
3 Uniwersytet Wrocławski 90 44 46
3 Uniwersytet Łódzki 90 45 45
3 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie/Słubicach 90 46 44
4 Uniwersytet Gdański 89 45 44
5 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 88 43 45
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 88 44 44
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 87 43 44
6 Uniwersytet w Białymstoku 87 44 43
7 Uniwersytet Szczeciński 86 42 44
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 86 43 43
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 85 43 42
9 Uniwersytet Opolski 84 42 42
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 84 42 42
10 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 83 41 42
11 Uniwersytet Rzeszowski 83 41 41
11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 82 40 42

Gdzie studiować - Socjologia i psychologia

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Civitas w Warszawie 92 47 45
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 92 46 46
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 90 45 45
2 Uniwersytet Jagielloński 90 46 44
2 Uniwersytet Warszawski 90 46 44
3 Uniwersytet Łódzki 89 44 45
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 89 45 44
4 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 87 44 43
4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 87 43 44
4 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 87 44 43
5 Uniwersytet Wrocławski 86 44 42
6 Uniwersytet Szczeciński 85 42 43
6 Uniwersytet Gdański 85 43 42
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 84 42 42
8 Uniwersytet Zielonogórski 82 41 41
9 Uniwersytet w Białymstoku 81 41 40
9 Uniwersytet Rzeszowski 81 40 41
10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 78 39 39
11 Uniwersytet Opolski 77 38 39

Gdzie studiować - Sztuki plastyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 90 45 45
1 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 90 44 46
2 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 89 44 45
2 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 89 45 44
3 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 88 44 44
3 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 88 43 45
4 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 87 44 43
5 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 86 43 43
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 84 43 41
7 Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 82 41 41
8 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 81 40 41
9 Uniwersytet Zielonogórski 77 39 38
10 Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Opus-Art w Sosnowcu 75 39 38

Gdzie studiować - Turystyka i rekreacja

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 86 44 42
1 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 86 43 43
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 85 42 43
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 85 43 42
3 Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 84 41 43
3 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 84 42 42
4 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 83 40 43
4 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 83 42 41
5 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 82 40 42
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 82 41 41
6 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 80 39 41
6 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 80 40 40
7 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 79 40 39
8 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 78 39 39
8 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 78 39 39
9 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 77 39 38
10 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 76 38 38
11 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 75 36 39
11 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie 75 37 38

Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91 46 45
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 91 46 45
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91 45 46
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91 45 46
2 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90 45 45
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90 44 46
2 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 90 45 45
2 Uniwersytet Warszawski 90 45 45
3 Uniwersytet Łódzki 88 45 43
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 88 44 44
4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 87 44 43
4 Uniwersytet Jagielloński 87 45 42
5 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 86 42 44
5 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 86 43 43
6 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 85 42 43
7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 84 43 41
7 Uniwersytet Gdański 84 42 42
8 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 83 41 42
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 83 43 40
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 82 41 41
10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 80 39 41
11 Uniwersytet Szczeciński 78 39 39
12 Politechnika Śląska 77 38 39
12 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 77 39 38

Klasa międzynarodowa - Uczelnie niepubliczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5
1 Collegium Civitas w Warszawie 91.5
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 91
2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91
2 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91
2 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 91
2 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91
2 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90
3 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90
3 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 90

Klasa międzynarodowa - Uczelnie publiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Uniwersytet Warszawski 94.5
2 Uniwersytet Jagielloński 94.25
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 94
4 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93
4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 93
5 Uniwersytet Wrocławski 92.5
5 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92.5
6 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92.25
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 92
8 Uniwersytet Łódzki 91.75
9 Politechnika Wrocławska 91.5
9 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 91.5
10 Politechnika Warszawska 91.25
11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91
11 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 91
12 Politechnika Poznańska 90.75
13 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90.5
13 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90.5
13 Akademia Muzyczna w Warszawie 90.5
13 Akademia Rolnicza w Poznaniu 90.5
13 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90.5
13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 90.5
13 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 90.5
14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 90.25
14 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90.25
14 Akademia Muzyczna w Katowicach 90.25
15 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90
15 Uniwersytet Gdański 90

Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91 37 37
1 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 91 37 37.5
1 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91 37 37
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91 37 37
2 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 90 36.5 36.5
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90 36.5 37
2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90 36.5 36.5
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 98.5 37 36.5
3 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 89.5 36.5 37
4 Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) 89 36 36.5
4 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 89 36 36.5
4 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 89 36 36
5 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 88.5 36.5 36.5
5 Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie 88.5 36.5 36
6 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 87.5 35.5 36
6 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 87.5 36 35.5
7 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 87 36 35
7 Warszawska Szkoła Biznesu 87 35 36
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 85.5 35.5 35
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 85.5 34.5 35.5
9 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 84.5 35 34.5
9 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie 84.5 35 34.5
10 Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi 84 35 35
10 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 84 36 35
10 Akademia Polonijna w Częstochowie 84 34 35
11 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 83.5 34 34.5
11 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie 83 34.5 34
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 82 33.5 33
12 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 82 33.5 33.5
13 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 81.5 33 34
13 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 81.5 33.5 33.5
13 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 81.5 33 34
14 Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza 80.5 33.5 33
15 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 80 33.5 33
15 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 80 33 33.5
16 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 79 33 33.5
16 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 79 33 33
16 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 79 34 32
17 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 78.5 33.5 33
17 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 78.5 33.5 32.5
18 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 77 31.5 33
18 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 77 31.5 33
19 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 76.5 31.5 32.5
19 Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 76.5 32 32
19 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 76.5 31.5 32.5
20 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 75.5 31.5 32
20 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 75.5 31.5 32
20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 75.5 32 31.5
21 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 74.5 30.5 31.5
21 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 74.5 31 31
21 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 74.5 31.5 31
22 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach 74 31 31
22 Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach 74 31 31
22 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 74 31 31
23 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 73.5 31 30
23 Wyższa Szkoła Zarządzania 73.5 31 30.5
23 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 73.5 31 30.5
24 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 73 31.5 30.5
24 Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 73 30.5 30.5
24 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 73 31 30
25 Wyższa Szkoła Humanitas 72 31.5 29.5
25 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) 72 30 31
26 Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 71 29.5 30
26 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 71 30 29.5
27 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 69.5 29.5 29.5
27 Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu 69.5 29.5 28.5
28 Lubelska Szkoła Wyższa im. króla Władysława Jagiełły w Lublinie 68.5 28.5 28.5
29 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 67.5 28.5 28
29 Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus PTE w Szczecinie 67.5 28 28.5
30 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 67 28.5 28
30 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 67 28.5 27.5
31 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu 66.5 28.5 28
31 Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 66.5 28.5 27.5
31 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 66.5 28.5 27.5
32 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 65.5 27.5 28
32 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy 65.5 27 28
33 Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku 65 27 28
33 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie 65 27.5 27.5
34 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 64.5 27 27
34 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 64.5 27 27
35 Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. 64 27.5 26
35 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 64 27 26.5
36 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 63 26 27
36 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży 63 27 26
37 Puławska Szkoła Wyższa 62.5 26.5 26
37 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 62.5 26 26.5
37 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 62.5 26.5 26
38 Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 61 25.5 25.5
38 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 61 25 26
38 Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku 61 25 26
39 Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 59.5 24.5 25.5
40 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 59 24.5 25
40 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu 59 24.5 25
41 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 58 24 24.5
41 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 58 24.5 24
42 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 55.5 23.5 24.5
42 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach 55.5 24 24
43 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 53.5 23.5 22.5
43 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu 53.5 22.5 23
44 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu 52 22.5 22.5
45 Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie 52 22.5 22.5
45 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie 52 22.5 22
46 Gdańska Szkoła Wyższa (d. Wyższa Szkoła Administracji) 51 22 22
47 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu 50.5 21 22.5
48 Wyższa Szkoła Organizacji Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie 50 21 22
48 Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze 50 21 22
49 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 49.5 21 21.5
49 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni 49.5 21 21.5
50 Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach 49 21 21
50 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 49 20.5 21.5
51 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 48.5 20.5 21
51 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 48.5 20.5 21
52 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 48 20 21
52 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 48 21 20
53 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 47.5 20.5 20.5
54 Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 47 20.5 20
54 Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach 47 20.5 20
55 Wyższa Szkoła Handlowa im. królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej 46.5 20.5 20
56 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach 46 20 19.5
56 Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim 46 20 20
57 Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie 45 20 19

Niepaństwowe szkoły niebiznesowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5 37.5 36.5
1 Collegium Civitas w Warszawie 91.5 37.5 3.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5 37.5 37.5
2 Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - MBA Programme at CMT 91 37 36
2 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91 37 37
2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91 37.5 36.5
3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 89.5 36 37
3 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 89.5 36.5 37
3 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 89.5 36.5 37
4 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 89 36 36.5
5 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 88.5 36 36
5 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 88.5 36 36.5
6 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi 88 36 36
7 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 87 35.5 35
7 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 87 35.5 35
7 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 87 35.5 35.5
8 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 86.5 36 34.5
8 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 86.5 35.5 35.5
9 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 86 35 35
9 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 86 35.5 35.5
10 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu 85.5 34.5 35.5
10 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach 85.5 34.5 35.5
10 Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 85.5 34.5 35.5
11 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 85 34 35.5
11 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu 85 34.5 35
11 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 85 35 35
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 84.5 35 34.5
12 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 84.5 35 34
12 Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu 84.5 35 35
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu 84.5 35 34
13 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie 84 35 34.5
13 Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 84 35 34.5
14 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 83.5 34.5 34.5
14 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 83.5 35 34.5
15 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie 83 34.5 34.5
15 Szkoła Wyższa Mila College w Warszawie 83 35 34
15 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku 83 34.5 34.5
16 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu 82.5 34.5 33.5
16 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 82.5 34.5 33.5
16 Studium Generale Sandomiriense - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu 82.5 34 34
17 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 80.5 33.5 32
17 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 80.5 33.5 32
17 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 80.5 33 32.5
17 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie 80.5 33.5 32.5
18 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu 79.5 32.5 33.5
19 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 77.5 31.5 33
19 Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 77.5 31.5 33.5
20 Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 76.5 32 31.5
20 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 76.5 32 31.5
20 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie 76.5 32 31.5
20 Wszechnica Mazurska w Olecku 76.5 30.5 32.5
21 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 76 30.5 31.5
21 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 76 29.5 32
21 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 76 30.5 31
22 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce 75.5 30 32
22 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 75.5 30.5 32
23 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 75 31 30.5
23 Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 75 30.5 31
23 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 75 31 30.5
24 Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie 73.5 30.5 29.5
24 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 73.5 29.5 30.5
24 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 73.5 29.5 30.5
24 Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna 73.5 29.5 30.5
25 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 71.5 29 29
25 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 71.5 29.5 28.5
26 Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach 70.5 30 27.5
26 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Zawodowa - Collegium Balticum) 70.5 29.5 27.5
26 Centrum Edukacyjne Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie 70.5 29.5 27.5
27 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie 70 28 28.5
27 Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 70 28 28.5
27 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w Lublinie 70 28 28.5
27 Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. papieża Jana Pawła II w Suwałkach 70 28.5 27.5
27 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 70 28.5 28
28 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie 69.5 28.5 28
28 Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie 69.5 28.5 27.5
29 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 68.5 27.5 27.5
29 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie 68.5 27.5 27.5
30 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania 68 27.5 27
30 Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu 68 27 27.5
30 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 68 27 27.5
31 Wyższa Szkoła Języków Obcych Avans w Warszawie 67.5 27 26.5
31 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 67.5 27 26.5
31 Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 67.5 27.5 26
32 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi 66 26.5 26.5
32 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie 66 26.5 26.5
33 Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku 65 25 27
33 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 65 25.5 26.5
34 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 64.5 25.5 26.5
35 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 64 25.5 26.5
35 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 64.5 25.5 26.5
36 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie 63.5 25.5 25.5
36 Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Opus-Art w Sosnowcu 63.5 24.5 25.5
37 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Alfreda Meissnera w Ustroniu 62.5 25 24.5
37 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie 62.5 25.5 24
38 Toruńska Szkoła Wyższa 61.5 24.5 24
38 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 61.5 24.5 24.5
39 Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach 61 25 24
39 Wyższa szkoła Humanistyczna w Katowicach 61 25 24
40 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 60 24 24
40 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie 60 25 23
41 Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu 58.5 23.5 23
42 Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM 57.5 23 22
42 Wyższa Szkoła Cła i Logistyki (d. Wyższa Szkoła Celna w Warszawie) 57.5 23.5 21.5
42 Collegium Varsoviense (d. Szkoła Wyższa Warszawska) 57.5 23.5 21.5
43 Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 56 22 22
43 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji 56 22 22
44 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego 55.5 22.5 22.5
44 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 55.5 22.5 22.5
45 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 54.5 22.5 22
45 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 54.5 22.5 22.5
46 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 53 23.5 21.5
46 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni 53 23.5 22
47 Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 52.5 22 22.5
47 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (d. Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa) 52.5 22 22.5
48 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu 52 22 22.5
48 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie 52 22 22
49 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna w Legionowie 51.5 22.5 21.5
49 Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle (d. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki) 51.5 22.5 21.5
50 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 50.5 21.5 22
50 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 50.5 22.5 21
51 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 50 21 22
51 Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim 50 21.5 21.5
52 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu 49.5 21 21.5
52 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 49.5 21.5 21
53 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 49 21.5 20.5
53 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 49 21.5 20.5
54 Grudziądzka Szkoła Wyższa 48.5 21 21
55 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 48 20.5 20.5
56 Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu 47.5 20 20.5
57 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 47 20 20
58 Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym 46.5 20 20

Ranking studiów MBA

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana Champaign - Executive MBA 92 37 37
1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - European MBA oraz Executive MBA 92 37 38
1 Szkoła Główna Handlowa i University of Quebec at Montreal - CEMBA Canadian Executive MBA 92 37 37
2 Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - MBA Programme at CMT 91 37 36
2 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School - Studia Podyplomowe Executive MBA 91 37 36
2 Szkoła Główna Handlowa i University of Minnesota WEMBA Warsaw Executive MBA 91 37 36
3 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland - Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA 90 36 37
3 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i RSM Erasmus University - Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 90 36 36
3 Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przy wspó?pracy Nottingham Trent University - Executive MBA 90 36 37
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie - Studia Podyplomowe MBA Poznań - Atlanta 89 36 36
4 Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open University i Oxford Brookes University - Studia Podyplomowe MBA 89 36 36
5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz ESSEC Paris Business School - Studia Podyplomowe MBA-IZMA 88 35 36
6 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - Studia Podyplomowe MBA 86 35 34
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dominican University Chicago - Executive MBA 86 35 35
7 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu - Studia MBA 85 35 35
7 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL - Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA 85 35 35
7 Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej - Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 85 35 34
8 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Helsinki School of Economics -Studia Podyplomowe Executive MBA 83 34 34
8 Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie- Studia Podyplomowe MBA 83 34 35
9 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi i Francusko-Amerykański Instytut Zarządzania IFAM Business School w Paryżu - Studia Podyplomowe Executive MBA 82 34 34
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz University of New Brunswick i University Of Minnesota - International Executive MBA 82 34 34
10 Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Studium Podyplomowe MBA 81 33 35
10 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka - Studia Podyplomowe MBA 81 34 34
11 Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - Magisterskie Studia Menedżerskie MBA 80 33 34
11 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Podyplomowe Studium MBA 80 34 33
12 Zachodniopomorska Szko?a Biznesu w Szczecinie - Studia Podyplomowe Executive MBA 78 32 33
13 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA 76 31 32

Szkoły państwowe - Akademie wychowania fizycznego

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 87.5 54.5 16.25
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 87 54 16.25
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 86.75 53.75 16.5
4 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 86.5 53.5 16.25
5 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 85.5 53 16.25
6 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 85 52.75 16

Szkoły państwowe - Uczelnie ekonomiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 93 57.25 18.25
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90.5 56 17.75
3 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90.25 55.75 17.75
4 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 89.5 55.5 17.5
5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 89.25 55.25 17.5

Szkoły państwowe - Uczelnie medyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93 57.5 18
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92.5 57 18
3 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92.25 57 18
4 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 91.5 56.75 17.75
6 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90.5 56.25 17.5
7 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 90.25 56.25 17.5
8 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90 56 17.5
9 Akademia Medyczna we Wrocławiu 89.75 56 17.25
10 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 89.5 56 17.25
11 Akademia Medyczna w Lublinie 89.25 55.75 17.25
91 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 56.5 17.75 13.5

Szkoły państwowe - Uczelnie pedagogiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (d. Akademia Pedagogiczna im.KEN) 89.75 55.25 17
2 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 89.5 55.5 16.75
3 Akademia Świętokrzyska w Kielcach 88 54.75 16.25
4 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 86 53.75 15.75
5 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (d. Akademia Podlaska) 83.5 53.5 14
6 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 82.75 52.75 14

Szkoły państwowe - Uczelnie plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Muzyczna w Warszawie 90.5 55.5 17.5
2 Akademia Muzyczna w Katowicach 90.25 55.5 17.25
3 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 89.75 55 17.5
4 Akademia Teatralna w Warszawie 89.5 55 17.5
5 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 89.25 55 17.5
6 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 89 55 17.25
7 Akademia Muzyczna w Krakowie 88.5 54.75 17
8 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 88.25 54 17.25
9 Akademia Muzyczna we Wrocławiu 87.75 53.75 17.25
10 Akademia Muzyczna w Gdańsku 87 53.25 17
11 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 86.5 53 16.75
12 Akademia Muzyczna w Poznaniu 86.25 52.5 17
13 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 86 52.75 16.75
14 Akademia Muzyczna w Łodzi 85.75 52 17
15 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 85.5 52.25 16.75
16 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 85 52.25 16.5
17 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 83.5 52 15.75
18 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 82.25 51.75 15
19 Uniwersytet Śląski w Katowicach 81.5 51.5 14.75
20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 81 51.25 14.75

Szkoły państwowe - Uczelnie rolnicze

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 91 55.75 17.5
2 Akademia Rolnicza w Poznaniu 90.5 55.5 17.5
3 Akademia Rolnicza w Szczecinie 89.5 55.25 17
4 Akademia Rolnicza w Krakowie 88.5 54.5 17
5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) 88.25 54.25 17
6 Akademia Rolnicza w Lublinie 87.5 54 16.75

Szkoły państwowe - Uczelnie techniczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Politechnika Wrocławska 91.5 57 17.25
2 Politechnika Warszawska 91.25 56.75 17.5
3 Politechnika Poznańska 90.75 56.75 17.25
4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90.5 57 17
5 Politechnika Łódzka 89.5 56.25 16.75
6 Politechnika Śląska 89.25 56.25 16.75
7 Politechnika Gdańska 89 56.25 16.25
8 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 88 55.75 16
9 Politechnika Szczecińska 87.25 55.25 15.75
10 Politechnika Krakowska 86.5 55 15.25
11 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 86 54.5 15.25
12 Politechnika Lubelska 84.75 54.25 15
13 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 82.5 52.5 14.25
14 Akademia Morska w Gdyni 82.25 52.25 14.25
15 Politechnika Koszalińska 80.75 51.25 14
16 Politechnika Rzeszowska 80.5 51 14
17 Akademia Morska w Szczecinie 79.5 50.75 13.5
18 Politechnika Białostocka 78 50.5 13
19 Politechnika Częstochowska 77.5 50.5 12.75
20 Politechnika Radomska 76.5 50.25 12.25
21 Politechnika Opolska 75.5 50 12
22 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 75.25 50 11.75

Szkoły państwowe - Uniwersytety

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 94.5 57.75 18.75
2 Uniwersytet Jagielloński 94.25 57.5 18.5
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 94 57.25 18.5
4 Uniwersytet Wrocławski 92.5 57 18
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 92 57 18
6 Uniwersytet Łódzki 91.75 56.75 18
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 90.5 56.25 17.5
8 Uniwersytet Gdański 90 55.5 17.5
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 89.75 55.25 17.5
10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 89 55.25 17.25
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 88.5 55.25 17
12 Uniwersytet w Białymstoku 88 55 16.75
13 Uniwersytet Szczeciński 86.25 54 16
14 Uniwersytet Zielonogórski 85.5 53.75 15.75
15 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 84.75 53.5 15.25
16 Uniwersytet Opolski 84.5 53.5 15
17 Uniwersytet Rzeszowski 84 53.25 15
18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 83 53 14.75