/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2007
   

Ranking Szkół Wyższych 2007

Ranking Szkół Wyższych

Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.

Punktacja

 • Punktacja A - punkty ogółem (maksymalnie 100 pkt)
 • Punktacja B - ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 60 pkt):
  1. typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe; uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego)
  2.  jakość wydziałów, instytutów i katedr (na podstawie waloryzacji KBN)
  3. osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne)
  4. jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych)
 • Punktacja C - ocena procesu kształcenia (maksymalnie 20 pkt):
  1. jakość programów nauczania
  2. umiejętności dydaktyczne kadry
  3. zaplecze informatyczno-biblioteczne
  4. weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne)
  5.  języki obce
 • Punktacja D - ocena szans kariery zawodowej (maksymalnie 15 pkt):
  1. popyt na absolwentów na rynku pracy
  2. ocena absolwentów przez pracodawców
  3. "ścieżki kariery" (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu)
 • Punktacja E - ocena warunków socjalnych studiowania (maksymalnie 5 pkt):
  1. jakość i wielkość bazy materialnej
  2. koszt kształcenia
  3. system stypendiów i nagród
  4. baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne)

Gdzie studiować - Finanse i bankowość

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 90 46 44
2 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 89 44 45
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 89 45 44
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 88 44 44
3 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 88 45 43
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 88 43 45
4 Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie 87 44 43
4 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 87 45 42
5 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 86 43 43
5 Uniwersytet Warszawski 86 44 42
6 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 84 42 42
6 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 84 41 43
7 Uniwersytet Gdański 83 41 42
8 Uniwersytet Szczeciński 82 41 41
8 Uniwersytet Łódzki 82 42 40
9 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 81 41 40
10 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 80 41 39

Gdzie studiować - Medycyna

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93 47 46
2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92 47 45
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92 46 46
3 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 91 46 45
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 91 46 45
4 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 90 45 45
5 Akademia Medyczna we Wrocławiu 89 44 45
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 88 45 43
7 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 87 44 43
8 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 86 44 42

Gdzie studiować - Nauki biologiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Rolnicza w Poznaniu 92 46 46
1 Uniwersytet Warszawski 92 46 46
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 92 47 45
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91 46 45
2 Uniwersytet Gdański oraz Akademia Medyczna w Gdańsku (studia międzyuczelniane) 91 46 45
3 Uniwersytet Łódzki 90 45 45
4 Akademia Rolnicza w Krakowie 89 44 45
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 89 44 45
5 Akademia Rolnicza w Lublinie 88 45 43
5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) 88 44 44
6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 87 43 44
7 Uniwersytet Wrocławski 86 43 43
7 Uniwersytet Jagielloński 86 44 42
7 Akademia Rolnicza w Szczecinie 86 45 41
8 Politechnika Warszawska 85 42 43
8 Politechnika Łódzka 85 44 41
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 84 43 41
9 Politechnika Gdańska 84 42 42
10 Politechnika Wrocławska 82 42 40

Gdzie studiować - Nowoczesne technologie

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Politechnika Poznańska 91 47 44
1 Politechnika Wrocławska 91 46 45
2 Politechnika Warszawska 90 45 45
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90 45 45
2 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 90 46 44
3 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 89 45 44
3 Politechnika Gdańska 89 45 44
4 Uniwersytet Wrocławski 88 44 44
4 Uniwersytet Warszawski 88 45 43
4 Uniwersytet Jagielloński 88 46 42
5 Politechnika Śląska 86 43 43
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 86 44 42
6 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 85 41 41
6 Politechnika Łódzka 85 42 43
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 84 42 42
7 Politechnika Krakowska 84 43 41
8 Uniwersytet Gdański 83 42 41
9 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 82 42 40
9 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 82 42 40
10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 81 40 41
10 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu 81 41 40
11 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 80 39 41
12 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 79 41 38
12 Politechnika Białostocka 79 40 39
13 Politechnika Szczecińska 78 39 39
14 Politechnika Częstochowska 77 39 38
14 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 77 38 39
15 Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach 76 37 39
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 76 38 38
16 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 75 38 37

Gdzie studiować - Prawo

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 92 47 45
2 Uniwersytet Jagielloński 91 45 46
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 91 46 45
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 90 45 45
4 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie/Słubicach 89 45 44
4 Uniwersytet Łódzki 89 44 45
5 Uniwersytet Wrocławski 88 44 44
5 Uniwersytet Gdański 88 45 43
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 87 43 44
6 Uniwersytet w Białymstoku 87 44 43
7 Uniwersytet Szczeciński 86 42 44
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 86 43 43
7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 86 44 42
8 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 85 43 42
9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 84 43 41
9 Uniwersytet Opolski 84 42 42
10 Uniwersytet Rzeszowski 83 42 41
10 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 83 41 42
11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 82 40 42

Gdzie studiować - Socjologia i psychologia

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 90 46 44
2 Collegium Civitas w Warszawie 89 45 44
2 Uniwersytet Jagielloński 89 45 44
2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 89 46 43
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 88 45 43
3 Uniwersytet Łódzki 88 44 44
4 Uniwersytet Śląski w Katowicach 87 44 43
4 Uniwersytet Wrocławski 87 45 42
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 84 42 43
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 85 43 42
6 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 84 42 42
6 Uniwersytet Gdański 84 43 41
7 Uniwersytet Szczeciński 83 42 41
7 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 83 42 41
8 Uniwersytet Rzeszowski 82 40 42
8 Uniwersytet Zielonogórski 82 41 41
9 Uniwersytet w Białymstoku 81 41 40
9 Uniwersytet Opolski 81 42 39
10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 79 40 39

Gdzie studiować - Sztuki plastyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 90 44 46
2 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 89 54 44
3 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 88 43 45
3 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 88 45 43
4 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 87 43 44
4 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 87 45 42
4 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 87 44 43
5 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 86 43 43
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 86 45 41
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Artystyczny 85 42 43
6 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 85 43 42
7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Artystyczny 84 42 42
7 Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Artystyczny 84 43 41
8 Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 83 41 42
8 Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Artystyczny 83 42 41
9 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 81 40 41
10 Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Opus-Art w Sosnowcu 77 39 38

Gdzie studiować - Turystyka i rekreacja

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 86 44 42
1 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 86 43 43
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 85 43 42
2 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 85 42 43
3 Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 84 41 43
3 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 84 42 42
4 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 83 42 41
4 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 83 42 41
5 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 82 39 43
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 82 41 41
5 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 82 40 42
6 Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy 81 40 41
6 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 81 39 42
7 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 80 39 41
8 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 79 39 40
9 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 78 38 40
9 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 78 39 39
10 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie 77 39 38
11 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 76 38 38

Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 90 45 45
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 90 44 46
2 Uniwersytet Warszawski 89 44 45
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 89 44 45
2 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 89 45 44
3 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 88 44 44
3 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 88 43 45
3 Uniwersytet Łódzki 88 45 43
4 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 87 44 43
4 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 87 43 44
5 Uniwersytet Jagielloński 86 44 42
5 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 86 43 43
6 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 85 42 43
6 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 85 44 41
7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 84 43 41
7 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 84 42 42
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 83 43 40
8 Uniwersytet Gdański 83 42 41
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 82 41 41
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 82 42 40
10 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 81 41 40
11 Uniwersytet Szczeciński 79 40 39
11 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 79 39 40
12 Politechnika Śląska 78 39 39

Klasa międzynarodowa - Uczelnie niepubliczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 91.5
1 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91.5
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5
1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 91.5
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91.5
1 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91.5
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91.5
1 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91.5
2 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 91
2 Collegium Civitas w Warszawie 91
3 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 90.5
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 90.5
3 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90.5
3 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 90.5
3 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 90.5
4 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 90

Klasa międzynarodowa - Uczelnie publiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Uniwersytet Warszawski 94.75
2 Uniwersytet Jagielloński 94.5
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 94
4 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93.25
5 Uniwersytet Wrocławski 93
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 92.75
6 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92.75
7 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92.5
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 92
9 Uniwersytet Gdański 91.75
10 Politechnika Wrocławska 91.5
11 Politechnika Warszawska 91.25
12 Politechnika Poznańska 91
12 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 91
13 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90.75
13 Akademia Rolnicza w Poznaniu 90.75
13 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90.75
14 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90.5
14 Uniwersytet Łódzki 90.5
14 Akademia Muzyczna w Krakowie 90.5
14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 90.5
14 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 90.5
15 Uniwersytet Śląski w Katowicach 90.25
15 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90.25
15 Akademia Muzyczna w Warszawie 90.25
15 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90.25

Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91.5 37 37.5
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91.5 38 37
1 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91.5 37.5 37
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91.5 37 37.5
1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 91.5 37 37.5
2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90.5 36.5 37
2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 90.5 37 36.5
2 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 30.5 36.5 37
3 Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) 89 36 36.5
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 89 36 36.5
4 Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie 88.5 36.5 36
5 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 88 36 36.5
5 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 88 36.5 36
5 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 88 36 36
6 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 87.5 35.5 36
6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 87.5 35.5 36
7 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 87 35.5 35.5
7 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 87 36 35
8 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 86 35 34.5
8 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie 86 35 35
9 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 85.5 35 34.5
9 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 85.5 35 34.5
10 Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi 85 35 35
10 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 85 35 35
10 Akademia Polonijna w Częstochowie 85 35.5 34.5
11 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie 84.5 34.5 34.5
11 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 84.5 35 34.5
12 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 83.5 34.5 34.5
12 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 83.5 34.5 34.5
12 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 83.5 34.5 34
13 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 83 34.5 34
14 Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza 82.5 34 34
15 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 82 34 33.5
15 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 82 34.5 34
15 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 82 33.5 33
16 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 81 34.5 33
16 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 81 33.5 34
17 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 80 33.5 33.5
17 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 80 33.5 33
18 Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 78.5 33 33
18 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 78.5 32.5 33.5
19 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 77.5 32.5 32.5
20 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 76.5 31.5 32.5
20 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 76.5 32.5 32
21 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 75.5 31.5 32
21 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 75.5 31.5 32
21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 75.5 32 31.5
22 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 75 31 31.5
22 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 75 31.5 31.5
23 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 74.5 31 31.5
24 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach 74 31 31
25 Wyższa Szkoła Zarządzania 73.5 31 30.5
25 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 73.5 31 30
25 Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach 73.5 30.5 31
26 Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 73 31 30
26 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 73 31 30
26 Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 73 30.5 30.5
27 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 72.5 31 30.5
27 Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku 72.5 31.5 30
28 Wyższa Szkoła Humanitas 72 31.5 29.5
28 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) 72 30 31
28 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 72 31 30
29 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 71.5 30.5 29.5
29 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 71.5 30.5 30
30 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 70.5 29.5 30.5
31 Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus PTE w Szczecinie 69.5 29 29.5
31 Lubelska Szkoła Wyższa im. Władysława Jagiełły 69.5 29.5 28.5
32 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 68.5 29.5 28
32 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 68.5 29.5 29
33 Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu 68 28.5 28
33 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 68 28.5 29
34 Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 67.5 28.5 28.5
34 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 67.5 28.5 27.5
35 Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie 66.5 28 28
35 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu 66.5 28.5 28
35 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy 66.5 28 28
36 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 65.5 28 27
36 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 65.5 27 28
37 Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. 65 27.5 27
38 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 64.5 27.5 26.5
38 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie 64.5 27.5 27
39 Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku 64 27 27
40 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 63.5 26.5 27
40 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży 63.5 27 26.5
41 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 62.5 26.5 26
41 Puławska Szkoła Wyższa 62.5 26.5 26
42 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 62 25.5 26.5
42 Gdańska Szkoła Wyższa (d. Wyższa Szkoła Administracji) 62 26 26
43 Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 61.5 25.5 25.5
44 Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 60.5 25.5 25.5
45 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu 59.5 24.5 25.5
46 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 59 24.5 25
47 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 58.5 24.5 24.5
47 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 58.5 24.5 24.5
48 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach 57.5 25 25
48 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 57.5 24.5 24.5
49 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu 56.5 24.5 24
49 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 56.5 25.5 23.5
50 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu 54 24.5 22.5
51 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 53 23.5 22.5
52 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie 52.5 22.5 22.5
53 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu 51.5 22 22.5
54 Wyższa Szkoła Organizacji Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie 51 22 22
55 Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze 50.5 21.5 22
56 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 50 21.5 21.5
56 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni 50 21.5 21.5
57 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 49.5 20.5 21.5
57 Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach 49.5 21 21.5
58 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 48.5 20.5 20.5
58 Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 48.5 20.5 21
59 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 48 20 21
59 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 48 21 20
60 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 47.5 21 20
61 Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach 47 20.5 20
62 Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim 46.5 20 20.5
62 Wyższa Szkoła Handlowa im. królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej 46.5 20.5 20
63 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach 46 20 19.5
64 Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie 45.5 20 19.5

Niepaństwowe szkoły niebiznesowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 91.5 37.5 36.5
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5 37.5 36.5
1 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91.5 37.5 37
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5 37.5 37.5
1 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91.5 37.5 37
2 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 91 37 37
2 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 90.5 36.5 37.5
2 Collegium Civitas w Warszawie 91 37.5 37
2 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 90.5 37 36.5
3 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 90 37 36.5
4 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 89.5 36 37
4 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 89.5 36.5 36.5
5 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 88.5 36 36.5
5 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi 88.5 36 36.5
5 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 88.5 36 36
6 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 88 36 36
7 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 87 35.5 35.5
7 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu 87 35.5 35.5
8 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 86.5 35 35
8 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 86.5 35.5 35
8 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 86.5 35 35
9 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 85.5 35.5 34.5
9 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu 85.5 34.5 35.5
10 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 85 35 34
10 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 85 35 35
11 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach 84.5 34.5 34.5
12 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 84 35 34
12 Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 84 34.5 34
12 Szkoła Wyższa Mila College w Warszawie 84 35 35
13 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu 83.5 34.5 34.5
13 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie 83.5 34.5 34.5
14 Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu 82.5 34 34
14 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 82.5 34 33
14 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 82.5 33 34.5
15 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 82 34.5 33.5
15 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 82 33.5 34
15 Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 82 34 33.5
16 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie 81.5 33.5 33.5
16 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku 81.5 33.5 33.5
17 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 80.5 33.5 32.5
17 Studium Generale Sandomiriense - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu 80.5 33 33
17 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu 80.5 33.5 32.5
18 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 80 33 32
18 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 80 33 32
18 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 80 32.5 32.5
19 Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach 79.5 32.5 32.5
19 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu 79.5 32.5 33.5
20 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 78.5 32.5 33
21 Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie 78 32.5 32.5
21 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 78 32 33
22 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie 77.5 32 32.5
23 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 76.5 31.5 31.5
23 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 76.5 31.5 31.5
24 Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie 76 30.5 32
24 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 76 31.5 31.5
25 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce 75.5 30 32
25 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 75.5 30.5 32
26 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 75 31 30.5
27 Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 74.5 31.5 30.5
27 Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu 74.5 32 30.5
28 Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 74 31 31
29 Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 73.5 30.5 29.5
29 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 73.5 30 30.5
29 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 73.5 30.5 30
30 Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna 73 29.5 30
30 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 73 29 30.5
30 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 73 29.5 30.5
31 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 72.5 29.5 29.5
31 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni 72.5 29 30
31 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 72.5 29 30
32 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Zawodowa - Collegium Balticum) 71.5 29.5 28.5
32 Centrum Edukacyjne Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie 71.5 29.5 28.5
33 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w Lublinie 71 29 28.5
33 Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 71 28 29.5
33 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 71 28.5 29
34 Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. papieża Jana Pawła II w Suwałkach 70.5 28.5 28.5
34 Wszechnica Mazurska w Olecku 70.5 28.5 29
35 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie 69.5 28.5 28
35 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie 69.5 28.5 27.5
36 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie 68.5 28 27.5
36 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 68.5 27.5 27.5
37 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania 68 27.5 27
37 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie 68 27 27.5
38 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 67.5 26.5 27
38 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 67.5 27 26.5
39 Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 67 27 26
40 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi 66.5 26.5 26.5
40 Wyższa Szkoła Języków Obcych Avans w Warszawie 66.5 27 25.5
41 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie 66 26.5 26.5
42 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 65 25.5 26.5
42 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 65 25 26.5
44 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 63.5 25 25.5
44 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie 63.5 25.5 25.5
45 Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku 63 25 25
46 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Alfreda Meissnera w Ustroniu 62.5 25 24.5
46 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie 62.5 25.5 24
47 Toruńska Szkoła Wyższa 61.5 24.5 13
48 Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach 61 25 24
49 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 60.5 24.5 24
50 Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 60 24 24
50 Wyższa szkoła Humanistyczna w Katowicach 60 25 23
51 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie 59 25 22
51 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 59 24 23
52 Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu 58.5 23.5 23
53 Wyższa Szkoła Cła i Logistyki (d. Wyższa Szkoła Celna w Warszawie) 57.5 23.5 21.5
53 Collegium Varsoviense (d. Szkoła Wyższa Warszawska) 57.5 23.5 21.5
53 Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM 57.5 23 22
54 Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 56.5 22.5 22
55 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego 55.5 22.5 22.5
56 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 54.5 22.5 22
56 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 54.5 22.5 22.5
59 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 53 22.5 21.5
59 Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna 53 22.5 21.5
59 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 64.5 25.5 26.5
60 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (d. Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa) 52.5 22 22.5
60 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu 52.5 22.5 22.5
61 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna w Legionowie 51.5 22.5 21.5
61 Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle (d. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki) 51.5 22.5 21.5
62 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 51 22.5 21.5
62 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 51 22 22
63 Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim 50.5 22.5 21
63 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie 50.5 22 20.5
64 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu 50 21.5 21.5
64 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 50 21 22
64 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 50 21.5 21
65 Grudziądzka Szkoła Wyższa 49.5 21 22
65 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 49.5 21.5 21.5
65 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 49.5 21.5 20.5
66 Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu 48.5 21 20.5
67 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 48 20 21
68 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 47 20 21
69 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku 46.5 20 20.5
70 Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym 46 20 20

Ranking studiów MBA

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana Champaign - Executive MBA 92 37 37
1 Szkoła Główna Handlowa i University of Quebec at Montreal - CEMBA Canadian Executive MBA 92 38 36
1 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School - Studia Podyplomowe Executive MBA 92 37 37
2 Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open University i Oxford Brookes University - Studia Podyplomowe MBA 91 37 37
2 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland - Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA 91 37 36
2 Szkoła Główna Handlowa i University of Minnesota WEMBA Warsaw Executive MBA 91 37 36
2 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - European MBA oraz Executive MBA 91 37 37
3 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i RSM Erasmus University - Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 90 36 36
3 Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przy wspó?pracy Nottingham Trent University - Executive MBA 90 36 37
3 Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - MBA Programme at CMT 90 37 36
4 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz ESSEC Paris Business School - Studia Podyplomowe MBA-IZMA 89 35 37
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie - Studia Podyplomowe MBA Poznań - Atlanta 89 36 36
5 Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie- Studia Podyplomowe MBA 88 35 36
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dominican University Chicago - Executive MBA 88 36 35
5 Uniwersytet Szczeciński przy współpracy University of Leicester i Manchester Metropolitan University - Studia Podyplomowe MBA 88 35 36
6 Politechnika Lubelska - MBA 86 36 34
6 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka - Studia Podyplomowe MBA 86 35 35
7 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL - Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA 85 35 35
7 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu - Studia MBA 85 34 36
7 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Helsinki School of Economics -Studia Podyplomowe Executive MBA 85 34 35
8 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Berlinie Polsko-Niemiecki Program MBA 84 35 34
8 Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Studium Podyplomowe MBA 84 34 35
8 Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - Magisterskie Studia Menedżerskie MBA 84 35 34
9 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi i Francusko-Amerykański Instytut Zarządzania IFAM Business School w Paryżu - Studia Podyplomowe Executive MBA 82 34 34
9 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Podyplomowe Studium MBA 82 34 35
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz University of New Brunswick i University Of Minnesota - International Executive MBA 82 34 14
10 Francuski Instytytut Zarządzania w Warszawie - Executive MBA 81 34 33
10 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA 81 34 34
10 Zachodniopomorska Szko?a Biznesu w Szczecinie - Studia Podyplomowe Executive MBA 81 34 34
11 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Clark University w Worcester 79 33 33
11 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Executive MBA 79 33 34
12 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz University Of Bedfordshire - Luton Business School 77 33 32
12 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy współpracy Erasmus Universiteit Rotterdam 77 32 33

Szkoły państwowe - Akademie wychowania fizycznego

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 87.5 54 16.5
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 87.25 54.25 16.25
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 86.75 53.75 16.5
4 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 86.5 53.5 16.25
5 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 85.75 53.25 16.25
6 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 85.5 53 16.25

Szkoły państwowe - Uczelnie ekonomiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 92.75 57.25 18
2 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90.5 56 17.75
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90.25 56 17.5
4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 89.75 55.75 17.5
5 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 89.5 55.5 17.5

Szkoły państwowe - Uczelnie medyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93.25 57.5 18.25
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92.75 57.25 18
3 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92.5 57 18
4 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90.75 56.25 17.75
5 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 90.5 56.25 17.75
6 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90.25 56.25 17.5
7 Akademia Medyczna we Wrocławiu 89.75 56 17.25
8 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 89.5 56 17.25
9 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 89.25 55.75 17.25
10 Akademia Medyczna w Lublinie 89 55.5 17.25
11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 88.75 55.5 17

Szkoły państwowe - Uczelnie pedagogiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (d. Akademia Pedagogiczna im.KEN) 89.75 55.25 17
2 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 89 55 16.75
3 Akademia Świętokrzyska w Kielcach 88 54.75 16.25
4 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 86.25 53.75 15.75
5 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (d. Akademia Podlaska) 84.5 53.5 14.5
6 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 83 53 14

Szkoły państwowe - Uczelnie plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Muzyczna w Krakowie 90.5 55.5 17.5
2 Akademia Muzyczna w Warszawie 90.25 55.5 17.25
3 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 89.75 55 17.5
4 Akademia Muzyczna w Katowicach 89.5 55 17.25
5 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 89.25 54.75 17.25
6 Akademia Teatralna w Warszawie 89 55 17.25
7 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 88.5 54 17.5
8 Akademia Muzyczna w Gdańsku 88 53.75 17.25
9 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 87.5 53.75 17.25
10 Akademia Muzyczna w Poznaniu 87.25 53.5 17
11 Akademia Muzyczna we Wrocławiu 87 53.5 16.75
12 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 86.75 53.25 16.75
13 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 86.5 53 16.75
14 Akademia Muzyczna w Łodzi 86.25 52.5 17
15 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 85.75 52.25 16.75
16 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 85.5 52.25 16.5
17 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 84.5 52.5 15.75
18 Uniwersytet Śląski w Katowicach 83.5 52.5 15.75
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 83 52.25 15.5
20 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 82.25 51.75 15
21 Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Artystyczny 82 51.5 15
22 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Artystyczny 81.5 51.25 14.75
23 Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Artystyczny 81.25 51.25 14.5
24 Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Artystyczny 81 51 14.5

Szkoły państwowe - Uczelnie rolnicze

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 91 55.75 17.5
2 Akademia Rolnicza w Poznaniu 90.75 55.5 17.5
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) 89.5 55.25 17
4 Akademia Rolnicza w Lublinie 89 55 16.75
5 Akademia Rolnicza w Krakowie 88.75 54.75 17
6 Akademia Rolnicza w Szczecinie 88.5 54.5 17

Szkoły państwowe - Uczelnie techniczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Politechnika Wrocławska 91.5 57 17.5
2 Politechnika Warszawska 91.25 56.75 17.5
3 Politechnika Poznańska 91 56.75 17.25
4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90.75 57 17.25
5 Politechnika Łódzka 89.75 56.25 16.75
6 Politechnika Śląska 89.5 56.25 16.75
7 Politechnika Gdańska 89 56.25 16.25
8 Politechnika Krakowska 88.5 56 16.25
9 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 87.25 55.25 15.75
10 Politechnika Szczecińska 87 55.25 15.5
11 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 86.25 54.75 15.25
12 Politechnika Lubelska 85.5 54.5 15.5
13 Politechnika Częstochowska 83.5 53.5 14.25
14 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 82.5 52.5 14.25
15 Politechnika Koszalińska 80.75 51.25 14
16 Akademia Morska w Gdyni 80.5 51 14
17 Politechnika Rzeszowska 79.75 50.57 13.75
18 Akademia Morska w Szczecinie 78.5 50.5 13.75
19 Politechnika Białostocka 78 50.5 13
20 Politechnika Opolska 77.5 50.5 12.5
21 Politechnika Radomska 76.5 50.25 12.25
22 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 75.5 50 12

Szkoły państwowe - Uniwersytety

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 94.75 57.75 18.75
2 Uniwersytet Jagielloński 94.5 57.5 18.75
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 94 57.25 18.5
4 Uniwersytet Wrocławski 93 57 18.5
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 92 57 18
6 Uniwersytet Gdański 91.75 56.75 18
7 Uniwersytet Łódzki 90.5 56.25 17.5
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 90.25 55.57 17.5
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 89.75 55.25 17.5
10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 89.25 55.25 17.25
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 88.5 55.25 17
12 Uniwersytet w Białymstoku 88.25 55.25 16.75
13 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 86.75 54.25 16.25
14 Uniwersytet Szczeciński 85.5 53.75 15.75
15 Uniwersytet Zielonogórski 84.75 53.5 15.25
16 Uniwersytet Rzeszowski 84.5 53.5 15
17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 84.25 53.25 15
18 Uniwersytet Opolski 83.5 53 14.75