/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 1994
   

Ranking Szkół Wyższych 1994

Ranking Szkół Wyższych
Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.

Szkoły państwowe - Akademie wychowania fizycznego

Pozycja Nazwa Punktacja
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 100
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 96.3
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 96.2
4 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 94.7
5 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 89.8
6 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 88.5