/ Rankingi Ranking Szpitali 2004
   

Ranking Szpitali 2004

Ranking Szpitali
Ranking prezentuje placówki zapewniające najlepszą opiekę medyczna oraz legitymujące się najlepszymi efektami w leczeniu poszczególnych schorzeń. Gdzie najbezpieczniej się leczyć i komu można powierzyć los najbliższych z pełną odpowiedzialnością? Odpowiedzi na te pytania w Rankingu szpitali publicznych Wprost.

Jak przebadaliśmy szpitale

„Wprost” wspólnie z wydawnictwem medycznym Termedia rozesłał do zarejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia lecznic w Polsce wielostronicową ankietę, mającą na celu przede wszystkim określenie skuteczności terapii w placówce. Do oceny placówek i ich usług posłużyliśmy się metodologią opracowaną przez specjalistów z poszczególnych towarzystw medycznych i wielu konsultantów krajowych. Wybraliśmy zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie placówki. Pytaliśmy o zakres diagnostyki, wyposażenie, liczbę przeprowadzanych zabiegów medycznych i techniki ich wykonania, doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów, liczbę powtórnie przyjętych pacjentów, odsetek powikłań pooperacyjnych i długość pobytu pacjenta po zabiegu operacyjnym. Punkty przyznawaliśmy też za kompetencje personelu. W podobny sposób przy pomocy specjalistów w dziedzinie zarządzania szpitalami stworzyliśmy tzw. ankietę ogólną. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania miały świadczyć o zagrożeniu zakażeniami szpitalnymi i komforcie pobytu pacjenta w placówce, o zakresie opieki pooperacyjnej i dostępności podstawowych badań. Dużą wagę przywiązywaliśmy do zewnętrznych systemów oceny jakości, a więc uzyskania przez szpital akredytacji CJM i certyfikatu ISO. Po zsumowaniu punktów stworzyliśmy listę najlepszych klinik i oddziałów szpitalnych, pokazującą, gdzie najlepiej są wykonywane najczęstsze zabiegi planowe (na które czekają chorzy nie wymagający natychmiastowej pomocy).

Chirurgia

Całkowite wycięcie żołądka z węzłami chłonnymi (typ D2)
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie 172.8
2 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu 100
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej w Sosnowcu 82
4 SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM 60
5 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie 55.5
6 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu 53.9
7 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Gdańsku 53
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej we Wrocławiu 35.2
9 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu 34.9
10 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Łodzi 34.3
11 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM 31.4
12 Specjalistyczny Szpital św. Łukasza. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii 27.09
13 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 27.03
14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii w Jastrzębiu Zdroju 27.02
15 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu 23.08
16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej w Krakowie 17.02
17 SP ZOZ w Świdnicy, Oddział Chirurgii Ogólnej 16.06
18 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi 15.04
19 Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Ogólnej w Zabrzu 15
20 SP Szpital Kliniczny AM im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CMKP 13.5
Niskie przednie wycięcie odbytnicy z powodu raka z całkowitym wycięciem mezorektum
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi 168.5
2 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie 142.6
3 Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie 138.5
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej w Sosnowcu 123
5 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu 119.8
6 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu 69.4
7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Ogólnej 64.8
7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej we Wrocławiu 64.8
8 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu 63
9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej w Siedlcach 61.8
10 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Łodzi 61.3
11 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie 60.8
12 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Chirurgii Ogólnej 58.2
13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii w Jastrzębiu Zdroju 56.9
13 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM 56.9
14 SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM 55.7
15 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Gdańsku 52.4
16 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Klinika Chirurgii 51.8
17 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej w Krakowie 51.7
18 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 51
Operacje wycięcia głowy trzustki z dwunastnicą
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie 172.8
2 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 116.3
3 SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM 97.3
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej w Sosnowcu 95.3
5 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie 86.2
6 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Łodzi 84.8
7 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu 83.4
8 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Gdańsku 75.8
9 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi 71.1
10 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu 67.9
11 SP Szpital Kliniczny AM im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CMKP 61.4
12 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie 60.6
13 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM 59.2
14 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu 54.5
15 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii w Jastrzębiu Zdroju 54.1
16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej we Wrocławiu 49.4
17 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Chirurgii Ogólnej 48.7
17 Specjalistyczny Szpital św. Łukasza. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii 48.7
18 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu 45.2
19 Szpital im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej w Katowicach 41
Rekonstrukcja uszkodzonych przewodów żółciowych w odcinku przywątrobowym
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM 176.4
2 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 168
3 Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie 159.4
4 SP Szpital Kliniczny AM im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CMKP 117.7
5 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Łodzi 115.2
6 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Gdańsku 93.3
7 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie 72.5
8 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu 62.1
9 Szpital im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej w Katowicach 58.8
10 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Chirurgii Ogólnej 57.4
11 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM 56.3
12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej w Sosnowcu 55.2
13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii w Jastrzębiu Zdroju 54
14 Publiczny Specjalistyczny ZOZ, Chirurgia I i Chirurgia Dziecięca w Inowrocławiu 51.4
15 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu 46.5
16 Specjalistyczny Szpital św. Łukasza. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii 46
17 Centrum Medyczne ZOZ Olmedica w Olecku, Oddział Chirurgiczny 44.8
18 Szpital Miejski, Oddział Chirurgii Ogólnej w Dąbrowie Górniczej 40.7
19 SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie 40.2
20 EuroMediCare Instytut Medyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Ogólnej 37.2

Ginekologia

Operacje rekonstrukcyjne przepony moczowo-płciowej i mocowanie narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet przy wypadaniu narządów płciowych i nietrzymaniu moczu
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 79.4
2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 67.8
3 SP Szpital Kliniczny nr 1, I Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie 60.1
4 Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie 57.7
5 Szpital Specjalistyczny św. Zofii SP ZOZ, Oddział Ginekologiczny w Warszawie 50
6 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej AM, Oddział Ginekologii Operacyjnej 44.4
7 SP Szpital Kliniczny nr 4, II i III Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie 42.2
8 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Położnictwa i Ginekologii I 41.2
9 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu 41
10 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Białej Podlaskiej 38.2
11 Szpital Wojewódzki, Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Koszalinie 32.8
12 Szpital Miejski nr 2, Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety w Rudzie Śląskiej 31.05
13 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Ciechanowie 29.03
14 105. Szpital Wojskowy SP ZOZ w Żarach, Oddział Ginekologiczny 28.04
15 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Zakład Ginekologiczno-Położniczy w Zamościu 26.09
16 Szpital Specjalistyczny nr 2, Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu 26.08
17 Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Końskich 26.04
18 SP ZOZ, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Rawiczu 25.09
19 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM 25.08
20 Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu 23.06
Usuwanie mięśniaków i innych zmian w trzonie macicy
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 112
2 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 107.1
3 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej AM, Oddział Ginekologii Operacyjnej 101.5
4 Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie 100.6
5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Perinatologii w Olsztynie 97.1
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Białej Podlaskiej 96.7
7 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Położnictwa i Ginekologii I 92.4
8 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 92
9 SP Szpital Kliniczny nr 2, Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku 90.3
10 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu 87.9
11 Szpital Wojewódzki, Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Koszalinie 87.2
12 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM 85.8
13 SP Szpital Kliniczny nr 1, I Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie 84.8
14 Szpital Miejski im. Starkiewicza, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Dąbrowie Górniczej 83.8
15 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu, Oddział Ginekologii 83.7
16 Szpital Specjalistyczny św. Zofii SP ZOZ, Oddział Ginekologiczny w Warszawie 83.4
17 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Zakład Ginekologiczno-Położniczy w Zamościu 79.6
18 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży w Tarnobrzegu 78.7
19 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Rybniku 78.6
20 SP ZOZ, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Nowej Soli 76.9
Usuwanie zmian szyjki macicy (dysplazje, nadżerki)
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Położnictwa i Ginekologii I 85.9
2 SP Szpital Kliniczny nr 4, II i III Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie 81.5
3 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 79.3
4 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 71.6
5 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu 70.6
6 Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie 70.5
7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Perinatologii w Olsztynie 59.2
8 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 57.3
9 Szpital Specjalistyczny św. Zofii SP ZOZ, Oddział Ginekologiczny w Warszawie 56.3
10 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej AM, Oddział Ginekologii Operacyjnej 55.9
11 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM 54.5
12 SP Szpital Kliniczny nr 1, I Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie 54.3
13 Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Końskich 54.2
14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Białej Podlaskiej 51.7
15 Szpital Wojewódzki, Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Koszalinie 50.9
16 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży w Tarnobrzegu 50.2
17 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Zakład Ginekologiczno-Położniczy w Zamościu 47.4
18 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy 46.4
19 Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM 45.8
20 ZOZ, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Łęczycy 44.8
Usuwanie zmian w piersiach
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 74.1
2 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu 57.8
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy we Wrocławiu 54.9
4 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 53.8
5 Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie 44
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Perinatologii w Olsztynie 31.07
7 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu, Oddział Ginekologii 22.08
8 SP ZOZ, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Nowej Soli 22.07
9 105. Szpital Wojskowy SP ZOZ w Żarach, Oddział Ginekologiczny 19.07
10 Szpital Swissmed, Oddział Ginekologii w Gdańsku 18.01
11 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Ciechanowie 15
12 Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ - Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy 14.05
13 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Położnictwa i Ginekologii 13.04
14 Szpital ZOZ w Nysie 12.05
15 Szpital Powiatowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Mielcu 12.04

Kardiochirurgia

Pozycja Nazwa Punktacja
1 Krakowski Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii 244
1 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, II Katedra i Klinika Kardiochirurgii w Katowicach 244
2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 235
3 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku 189
4 Instytut Kardiologii w Warszawie 186
5 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3, Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii w Łodzi 175
6 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii 168
7 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM, Klinika Kardiochirurgii w Szczecinie 163
8 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu, Klinika Kardiochirurgii 144
9 Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ we Wrocławiu 128

Kardiologia

Angioplastyka wieńcowa
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, I Klinika Kardiologii 345.11
2 Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii w Zabrzu 225.64
3 Instytut Kardiologii w Warszawie 210
4 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu, I Klinika Kardiologii 191.15
5 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 169.07
6 SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, I Katedra i Klinika Kardiologii AM 164.86
7 Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Oddział Kardiologii 164.19
8 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, I Katedra i Klinika Kardiologii 158.63
9 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 154.93
10 Szpital Miejski im. J. Strusia, Oddział Kardiologii w Poznaniu 153.45
11 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiologiczny z Oddziałem IOK w Olsztynie 151.43
12 Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach 148.98
13 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego 142.19
14 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny w Ustroniu 138.27
15 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiologii Inwazyjnej 136.07
16 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny w Szczecinie 133.86
17 SP ZOZ, Oddział Kardiologiczny w Nowej Soli 127.59
18 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny 119.82
19 Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii w Rzeszowie 119.06
20 Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku, Oddział Kardiologii 111.82
Elektrokardiologia
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, I Klinika Kardiologii 109.73
2 Instytut Kardiologii w Warszawie 99.61
3 Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii w Zabrzu 94.75
4 SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, I Katedra i Klinika Kardiologii AM 92.27
5 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, I Katedra i Klinika Kardiologii 78.59
6 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu, I Klinika Kardiologii 74.84
7 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej, Oddział Kardiologiczny 71.91
8 Szpital Wolski, SP ZOZ, Oddział Kardiologiczny w Warszawie 55.99
9 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny w Szczecinie 46.1
10 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM, Klinika Kardiologii w Szczecinie 43.14
11 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Oddział Kardiologiczny 38.65
12 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiologii Inwazyjnej 37.82
13 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 32.57
14 Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii w Rzeszowie 31.92
15 Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach 31.56
16 Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Oddział Kardiologii 30.33
17 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny 29.58
18 Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Kardiologii w Zielonej Górze 28.98
19 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Kardiologii w Warszawie 28.58
20 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego 24.55
Leczenie ubytków przegrody
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, I Klinika Kardiologii 352.38
2 Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii w Zabrzu 249.24
3 Instytut Kardiologii w Warszawie 228.78
4 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu, I Klinika Kardiologii 184.68
5 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 175.77
6 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 174.54
7 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, I Katedra i Klinika Kardiologii 173.38
8 SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, I Katedra i Klinika Kardiologii AM 166.96
9 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego 155.28
10 Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Oddział Kardiologii 154.26
11 Szpital Miejski im. J. Strusia, Oddział Kardiologii w Poznaniu 143.32
12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiologiczny z Oddziałem IOK w Olsztynie 142.67
13 Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach 140.31
14 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny w Ustroniu 135.26
15 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiologii Inwazyjnej 133.52
16 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM, Klinika Kardiologii w Szczecinie 133.09
17 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny w Szczecinie 130.63
18 SP ZOZ, Oddział Kardiologiczny w Nowej Soli 118.74
19 Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii w Rzeszowie 113.91
20 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny 113.16
Leczenie ubytków przegrody
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii w Zabrzu 145.34
2 Instytut Kardiologii w Warszawie 95.32
3 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu, I Klinika Kardiologii 74.64
4 SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny w Szczecinie 59.34
5 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiologii Inwazyjnej 49.76
6 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, I Klinika Kardiologii 46.44
7 Szpital Miejski im. J. Strusia, Oddział Kardiologii w Poznaniu 45.49
8 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego 43.05
9 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny w Ustroniu 41.45
10 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 40.58
11 Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Oddział Kardiologii
Leczenie zastawek serca metodą walwuloplastyki
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Instytut Kardiologii w Warszawie 163.19
2 SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, I Klinika Kardiologii 79.51
3 Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii w Zabrzu 67.65
4 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny w Ustroniu 67.2
5 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Kardiologii Inwazyjnej 59.16
6 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 57.9

Neurochirurgia

Diagnostyka i operacyjne leczenie wodogłowia
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Neurochirurgii 93.9
2 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Neurochirurgii w Lublinie 83.6
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 81.8
4 SP Szpital Kliniczny nr 1 PAM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie 78.7
5 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Neurochirurgii 76.3
6 SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚAM, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach 75.9
7 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej w Krakowie 75.5
8 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 74.2
9 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej 73.8
10 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgii w Częstochowie 73
11 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgiczny w Olsztynie 72.9
12 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Neurochirurgiczny w Kaliszu 72.7
13 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Gorzowie Wielkopolskim 71.1
14 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Warszawie 69.6
15 SP Szpital Wojewódzki, Pododdział Neurochirurgiczny w Zamościu 66.1
16 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne, Katedra i Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 65.9
17 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Neurochirurgii, Traumatologii w Elblągu 61.3
18 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Neurochirugii w Łodzi 57.4
19 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Neurochirurgii w Opolu 56.1
20 Szpital Wojewódzki, Oddział Neurochirurgii w Bielsku-Białej 55.9
Operacje tętniaków i naczyniaków
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Neurochirurgii w Lublinie 93.8
2 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Neurochirurgii 86.1
3 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 84.3
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgii w Łodzi 73.6
5 SP Szpital Kliniczny nr 1 PAM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie 73.2
6 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Neurochirurgii 68.1
7 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Warszawie 64.8
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgiczny w Olsztynie 59.9
9 Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Neurochirurgii w Zielonej Górze 59.7
10 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, Katedra i Klinika Neurochirurgii 55
11 SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku, Klinika Neurochirurgii 54.3
12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Neurochirurgii w Jastrzębiu Zdroju 51.6
13 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej w Krakowie 49.4
14 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne, Katedra i Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 48
15 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 46.7
16 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Neurochirurgii w Opolu 46.5
17 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Gorzowie Wielkopolskim 46.3
18 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Neurochirurgiczny w Kaliszu 45.9
19 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Neurochirurgii, Traumatologii w Elblągu 43.7
20 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Łodzi 42.5
Operacje usunięcia nowotworu mózgu
Pozycja Nazwa Punktacja
1 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Neurochirurgii 86.5
2 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Neurochirurgii w Lublinie 82.6
3 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Neurochirurgii 82.2
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgiczny w Olsztynie 75.4
5 Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Neurochirurgii w Zielonej Górze 74.9
6 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 74.2
7 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Warszawie 72
8 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Neurochirurgii, Traumatologii w Elblągu 67.8
9 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Neurochirugii w Łodzi 66.5
10 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Łodzi 65.7
11 SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku, Klinika Neurochirurgii 61.3
12 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 58.5
13 Szpitale Polskie Sp. z o.o., Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 58.3
14 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 57.2
15 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, Katedra i Klinika Neurochirurgii 56.4
16 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Neurochirurgiczny w Kaliszu 56.1
17 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Neurochirurgii w Opolu 55.2
18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Neurochirurgii w Jastrzębiu Zdroju 54.9
19 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne, Katedra i Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 52.6
20 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej 51.5
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej
Pozycja Nazwa Punktacja
1 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Neurochirurgii 86.5
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgiczny w Olsztynie 81.5
3 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne, Katedra i Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 79.1
4 Szpitale Polskie Sp. z o.o., Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 74.3
4 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Neurochirurgii, Traumatologii w Elblągu 74.3
5 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Neurochirurgii w Lublinie 65.5
6 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 65.4
7 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Warszawie 64.3
8 Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Neurochirurgii w Zielonej Górze 57
9 SP Szpital Kliniczny nr 1 PAM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie 54.2
10 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, Katedra i Klinika Neurochirurgii 52.4
11 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Neurochirurgii 49.9
12 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Neurochirurgii w Opolu 49.2
13 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Gorzowie Wielkopolskim 49
14 Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Neurochirurgiczny w Kaliszu 48.6
15 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Łodzi 47.1
16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgii w Łodzi 47
17 SP Szpital Wojewódzki, Pododdział Neurochirurgiczny w Zamościu 46.8
18 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 45.6
19 SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku, Klinika Neurochirurgii 44.2
Zabiegowe leczenie bólu, parkinsonizmu, padaczki
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Neurochirurgii 88.7
2 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Neurochirurgii 85
3 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne, Katedra i Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 82.9
4 SP Szpital Kliniczny nr 1 PAM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie 78.8
5 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Warszawie 74.3
6 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Neurochirurgii w Lublinie 71.8
7 SP Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie, Katedra i Klinika Neurochirurgii 71.5
8 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej 68.9
9 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 66.6
10 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii 60.9
11 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Klinika Neurochirugii w Łodzi 60.6
12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgiczny w Olsztynie 57.1
13 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Neurochirurgii, Traumatologii w Elblągu 54.4
14 SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚAM, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach 48.8
15 Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Neurochirurgii w Zielonej Górze 43.2
16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurochirurgii w Łodzi 36.9
17 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 35.3
18 SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku, Klinika Neurochirurgii 34.2
19 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Neurochirurgii w Opolu 33.4
20 Szpitale Polskie Sp. z o.o., Klinika Neurochirurgii w Gdańsku 32

Okulistyka

Leczenie jaskry (irydotomia laserowa, trabeculektomia, głęboka sklerotomia)
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM w Katowicach, Katedra i Klinika Okulistyki 81.1
2 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 27.05
3 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki 26.03
4 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie, Klinika Okulistyki 24.01
5 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 23.06
6 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 16.03
7 Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Oddział Okulistyki 13.04
8 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki w Poznaniu 12.08
9 Sensor Cliniq sp. z o.o. w Warszawie 12.01
10 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Okulistyczny 11.03
11 Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o. w Łodzi 10.09
12 Klinika Mediq Legionowo 9.02
13 Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny w Bielsku-Białej 8.0
14 Ośrodek Okulistyki Klinicznej NZOZ Spektrum we Wrocławiu, Oddział Okulistyki Operacyjnej 7.02
15 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie, Klinika Okulistyczna 6.09
16 Szpital Wojewódzki w Łomży, Oddział Okulistyczny 6.04
17 SP Szpital Wojewódzki w Zamościu, Oddział Okulistyczny 6.03
18 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Kliniczny Oddział Okulistyczny 6.01
19 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu 5.09
20 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział Okulistyki 5.08
20 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Okulistyczny 5.08
Leczenie odwarstwienia siatkówki (zabiegi: zewnerznotwardówkowe, wpuklenia/wszczep, opasanie gałki/endotamponada gazem)
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki w Poznaniu 119.2
2 SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM w Katowicach, Katedra i Klinika Okulistyki 108.1
3 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie, Klinika Okulistyki 91.3
4 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu 75.8
5 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 59.5
6 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki 50.4
7 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie, Klinika Okulistyczna 49.4
8 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 48.3
8 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 48.3
9 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki we Wrocławiu 38.9
10 Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki w Białymstoku 28
11 Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o. w Nałęczowie 25.08
12 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Okulistyczny 23.03
13 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Okulistyczny 22.04
14 Szpital Wojewódzki w Łomży, Oddział Okulistyczny 18.01
15 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Okulistyczny 15.07
16 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Oddział Kliniczny Okulistyczny 15.05
17 Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich, Oddział Okulistyczny 14.05
18 SP Szpital Wojewódzki w Zamościu, Oddział Okulistyczny 13.09
19 Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o. w Łodzi 11.02
Przeszczepienie rogówki
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 127.6
2 SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM w Katowicach, Katedra i Klinika Okulistyki 64.3
3 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 48.8
4 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 34.8
5 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki we Wrocławiu 21
Usunięcie soczewki oka przy zaćmie
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM w Katowicach, Katedra i Klinika Okulistyki 121.4
2 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki 97
3 Sensor Cliniq sp. z o.o. w Warszawie 95.6
4 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 66.2
5 Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Oddział Okulistyki 62.4
6 Klinika Mediq Legionowo 60.8
7 Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o. w Nałęczowie 53.2
8 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Okulistyczny 48.5
9 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu 39.6
10 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Okulistyczny 39.3
11 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 35.8
12 Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o. w Łodzi 35.5
13 Szpital Wojewódzki w Łomży, Oddział Okulistyczny 33.6
14 Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki w Białymstoku 31.07
15 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Okulistyczny 30
16 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki w Poznaniu 28.09
17 SP ZOZ w Świdnicy, Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym 27.08
18 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 26.01
19 Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny w Bielsku-Białej 25.04
20 SP Szpital Wojewódzki w Zamościu, Oddział Okulistyczny 24.08
Usunięcie zmiany na powiece oka, w tym większość drobnych zabiegów ambulatoryjnych
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Klinika Mediq Legionowo 76.6
2 Szpital Wojewódzki w Łomży, Oddział Okulistyczny 72.5
3 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział Okulistyki 71
4 SP Szpital Wojewódzki w Zamościu, Oddział Okulistyczny 65
5 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 53
6 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 51.2
7 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki 47.1
8 SP ZOZ w Świdnicy, Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym 32.2
9 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Okulistyczny 30.2
10 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu 29
11 Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Oddział Okulistyki 27.07
12 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Okulistyczny 26.09
13 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie, Klinika Okulistyczna 26.07
14 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki w Poznaniu 26.02
15 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki we Wrocławiu 22.03
16 Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki w Białymstoku 19.01
17 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Oddział Kliniczny Okulistyczny 18.01
18 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 17.06
19 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Okulistyczny 9.06
20 Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o. w Nałęczowie 8.05
Wycięcie fragmentu ciała szklistego przy odwarstwieniu siatkówki lub retinopatii cukrzycowej
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM w Katowicach, Katedra i Klinika Okulistyki 101.2
2 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, I Klinika Okulistyki 58.8
3 SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki w Poznaniu 52.7
4 Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o. w Łodzi 34.2
5 Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego sp. z o.o. w Nałęczowie 29
6 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki 28.07
7 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM 21.07
8 Ośrodek Okulistyki Klinicznej NZOZ Spektrum we Wrocławiu, Oddział Okulistyki Operacyjnej 21.04
9 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie, Klinika Okulistyczna 20.01
10 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki we Wrocławiu 17.02
11 SP Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie, Klinika Okulistyki 16.09
12 SP Szpital Wojewódzki w Zamościu, Oddział Okulistyczny 15.03
13 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 14.02
14 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu 11.08
15 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Okulistyczny 10.05

Ortopedia

Artroskopie czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii 84.1
2 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM w Poznaniu, Oddział IIA Spondylo-Neuroortopedii i Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 66
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Radomiu 60.6
4 SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 55.9
5 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Urazowo-Ortopedyczny 53.6
6 NZOZ Szpital Chirurgia Endoskopowa sp. z o.o. w Żorach 44.4
7 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Elblągu 40.3
8 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji w Gorzowie Wielkopolskim 36.5
9 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie 31.08
10 SP ZOZ nr 1 Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Rzeszowie 30
11 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, Oddział Ortopedyczny 26.09
12 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Rybniku 26.07
13 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Lesznie 25
14 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Ortopedii w Warszawie 24.05
15 NZOZ Carolina Medical Center w Warszawie 24.01
16 Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Zabrzu 23.07
17 Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Bielsku-Białej 20.08
18 SPS ZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Oddział Chirurgii Ogólnej i Ortopedii 19.09
19 Szpital Miejski, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Siemianowicach Śląskich 18.05
Chirurgia kręgosłupa
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie 99.1
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Olsztynie 97
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii 84.1
4 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM w Poznaniu, Oddział IIA Spondylo-Neuroortopedii i Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 83.2
5 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie 82.1
6 SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 78.9
7 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, Oddział Ortopedyczny 77.8
9 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Ortopedii w Warszawie 61.2
10 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji w Gorzowie Wielkopolskim 54.4
11 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 43.3
12 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Chełmie 40.1
13 Szpital Specjalistyczny TZMO Matopat w Toruniu 39
14 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Urazowo-Ortopedyczny 38.1
15 Szpital Swissmed w Gdańsku, Oddział Ortopedii 29.07
16 Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu SP ZOZ w Konstancinie 28.01
17 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Toruniu 27.05
18 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Rybniku 16.09
19 SP ZOZ, Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Busku Zdroju 13.01
20 ZOZ Poznań-Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych w Poznaniu 12
Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie 87.6
2 SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 77.3
3 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie 66
4 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM w Poznaniu, Oddział IIA Spondylo-Neuroortopedii i Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 65.1
5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Radomiu 55.1
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii 52.8
7 ZOZ Poznań-Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych w Poznaniu 42.3
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Olsztynie 39.4
9 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Ortopedii w Warszawie 39
10 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w Łodzi 38.6
11 III Szpital Miejski w Łodzi, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 35.8
12 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 35.1
13 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Chełmie 34.5
14 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji w Gorzowie Wielkopolskim 33.7
15 Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Pile 33
16 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 31.2
17 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Urazowo-Ortopedyczny 30
18 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, Oddział Ortopedyczny 28.07
19 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Elblągu 28.04
Wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii 126.1
2 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Elblągu 115.6
3 SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 96.6
4 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie 67
5 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM w Poznaniu, Oddział IIA Spondylo-Neuroortopedii i Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 52.6
6 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej 49.6
7 SPS ZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Oddział Chirurgii Ogólnej i Ortopedii 47.8
8 SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie 42
9 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej w Łodzi 36.4
10 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Radomiu 27.03
11 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji w Gorzowie Wielkopolskim 26.08
12 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Ortopedii w Warszawie 25
13 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Urazowo-Ortopedyczny 23.07
14 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, Oddział Ortopedyczny 18.06
15 Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Zabrzu 15.05
16 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 10.08
17 SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 5.08
18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 5
20 Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej we Wrocławiu 3.08

Otolaryngologia

Leczenie nowotworów krtani
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu 218.8
2 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii 209
3 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Otolaryngologiczny, Chirurgii Głowy i Szyi 193
4 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Laryngologii w Opolu 189.1
5 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu 188.4
6 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani w Gdańsku 186.7
7 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Otolaryngologii 186
8 Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Oddział Otolaryngologiczny 183.3
9 Szpital Wojewódzki, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Bielsku-Białej 182.7
10 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Otolaryngologiczny w Kielcach 182.2
11 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Łodzi 181.5
12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Lublinie 179.2
13 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologiczny z Chirurgią Szczękowo-Twarzową w Zamościu 178.7
14 Szpital Czerniakowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny w Warszawie 177.9
15 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Otolaryngologii 177.2
16 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej 167.3
17 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny CMKP w Warszawie 163.8
18 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, Oddział Otolaryngologiczny w Kaliszu 159.4
19 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Oddział Otolaryngologii 158.8
20 Szpital Specjalistyczny, Oddział Otolaryngologiczny w Dąbrowie Górniczej 155
Leczenie polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Pozycja Nazwa Punktacja
1 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej 212.9
2 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii 209
3 SP Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu 195.4
4 Szpital Czerniakowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny w Warszawie 192.8
5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Lublinie 190.8
6 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Otolaryngologiczny, Chirurgii Głowy i Szyi 168.4
7 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu 166
8 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Otolaryngologii w Warszawie 163.3
9 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologiczny z Chirurgią Szczękowo-Twarzową w Zamościu 163
10 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Otolaryngologii 160.6
11 Szpital Wojewódzki, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Bielsku-Białej 158.7
12 Szpital Specjalistyczny, Oddział Otolaryngologiczny w Pile 158.3
13 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 156.8
14 Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologii w Koszalinie 151
15 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Łodzi 150.4
16 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Otolaryngologiczny 150.1
17 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Laryngologii w Opolu 149.9
18 Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Oddział Otolaryngologiczny 145.6
19 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 137.1
20 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, Oddział Otolaryngologiczny w Kaliszu 135.5
Leczenie przewlekłego zapalenia krtani, jej polipów, brodawczaków i obrzęku
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii 209
2 SP Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu 205.2
3 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 189.2
4 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani w Gdańsku 182.1
5 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej 178
6 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Łodzi 171.1
7 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Otolaryngologiczny, Chirurgii Głowy i Szyi 170.3
8 Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Oddział Otolaryngologiczny 168.1
9 Szpital Czerniakowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny w Warszawie 161.8
10 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Otolaryngologii 159
11 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu 158.9
12 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Otolaryngologii 154.7
13 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny CMKP w Warszawie 152.9
14 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu 152
15 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Otolaryngologiczny w Kielcach 150
16 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Oddział Otolaryngologiczny 147.9
17 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Otolaryngologii w Warszawie 143
18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Lublinie 141.4
19 Szpital Wojewódzki, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Bielsku-Białej 134.8
19 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, Oddział Otolaryngologiczny w Kaliszu 134.8
Leczenie przewlekłego zapalenia, przerostu i ropnia migdałków
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Oddział Otolaryngologiczny 234.2
2 Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM 227.4
3 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Elblągu 224.3
4 SP Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu 202.6
5 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Oddział Otolaryngologii 200
6 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, Oddział Otolaryngologiczny w Kaliszu 199.8
7 Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologii w Koszalinie 199.1
8 SZPZOZ Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym, Oddział Laryngologii Dziecięcej 193.3
9 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Otolaryngologii w Warszawie 192.3
10 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Otolaryngologiczny, Chirurgii Głowy i Szyi 190.3
11 Klinika Salus w Słupsku, Oddział Laryngologiczny 189.6
12 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii 187.6
13 ZZOZ Szpital Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Oddział Laryngologiczny 187.5
14 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Otolaryngologiczny w Kielcach 183.7
15 Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Laryngologii w Opolu 183.2
16 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu 181
17 Szpital Specjalistyczny, Oddział Otolaryngologiczny w Pile 180.2
18 Szpital Specjalistyczny, Oddział Otolaryngologiczny w Dąbrowie Górniczej 173.1
19 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Oddział Laryngologiczny Dziecięcy w Poznaniu 170.9
20 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 167.5
Leczenie uszkodzenia kosteczek słuchowych
Pozycja Nazwa Punktacja
1 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii 209
2 SP Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu 207.3
3 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Elblągu 195.8
4 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Otolaryngologii w Warszawie 188.9
5 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu 188.5
6 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Łodzi 184.7
7 Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologii w Koszalinie 183.1
8 Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu 181.8
9 Szpital Wojewódzki, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Bielsku-Białej 180.1
10 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Otolaryngologii 173.1
11 Szpital Czerniakowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny w Warszawie 171.7
12 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Oddział Otolaryngologiczny CMKP w Warszawie 168.5
13 SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani w Gdańsku 166.5
14 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Otolaryngologii 159.3
15 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Otolaryngologiczny, Chirurgii Głowy i Szyi 154.1
16 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Oddział Otolaryngologii 150
17 Szpital Wojewódzki we Włocławku, Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 145.5
18 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 142.8
19 SP Szpital Wojewódzki, Oddział Laryngologiczny z Chirurgią Szczękowo-Twarzową w Zamościu 140.7
20 CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Otolaryngologii 135.5

Psychiatria

Pozycja Nazwa Punktacja
1 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, II Klinika Psychiatryczna 100
2 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna 99.3
3 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, I Klinika Psychiatryczna 97
4 Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach 86.1
5 SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 84
6 Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie 81.6
7 Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym w Elblągu 74.3
8 SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie 65.7
9 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ w Łodzi, I i II Klinika Psychiatryczna 63.9
10 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, II Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie 60.1

Wybierz rok