/ Rankingi Ranking gmin 2015
   

Ranking gmin 2015

Ranking gmin

Gminy przyjazne mieszkańcom - gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Gdzie żyje się najlepiej

Wzrosły wydatki na ochronę środowiska i kulturę. Zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach. Coraz więcej samorządów wprowadza budżet partycypacyjny, pozwalając mieszkańcom decydować o części inwestycji. Takie wnioski płyną z rankingu „Wprost”.

Wysokość dochodów i wydatków gmin, które porównywaliśmy tydzień temu w pierwszej części rankingu „Wprost”, mówi nam o ich zamożności, ale niekoniecznie musi się to przekładać na poziom życia samych mieszkańców. Dlatego na podstawie sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi na rozesłane ankiety spośród zwycięzców głównego rankingu wytypowaliśmy najlepsze gminy do życia.

Analizując zebrane dane, można pokusić się o stwierdzenie, że w polskich gminach poprawia się jakość życia. Coraz więcej wydają one na ochronę środowiska i kulturę. Istotnym elementem jest spadek poziomu bezrobocia. Przybywa tych, które wprowadzają projekty budżetu partycypacyjnego, oddając tym samym część decyzji inwestycyjnych mieszkańcom. Zwiększyła się też liczba miejsc w przedszkolach. Nieznacznie, ale jednak spadła średnia liczba uczniów przypadających na jedną klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mankamentem natomiast jest wzrost liczby ludności przypadającej na jedną przychodnię lekarską.

Pomaga położenie

W gronie najlepszych gmin miejsko-wiejskich w naszym rankingu znalazły się te położone wokół wielkich aglomeracji oraz miejscowości typowo turystyczne. To w nich jakość życia jest największa, a wskaźnik bezrobocia najniższy. Najlepsze warunki dla mieszkańców są w Kątach Wrocławskich w woj. dolnośląskim. Stabilny poziom dochodów i wydatków, rosnące inwestycje i wydatki na kulturę to główne atuty tej gminy. Choć na jej terenie praktycznie nie ma bezrobocia, to i tak prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy. W ciągu ostatniego roku bezrobocie zmniejszyło się o 0,5 pkt proc. Warto podkreślić, że gmina wzorem największych miast realizuje projekt budżetu partycypacyjnego. Innymi słowy – oddaje część władzy mieszkańcom, którzy współtworzą jej budżet, zgłaszając istotne ich zdaniem kwestie do rozwiązania: głównie drogi osiedlowe, ale również tor dla rolkarzy i wiele mniejszych inicjatyw. Kąty Wrocławskie mogą się też pochwalić jednym z niższych wskaźników liczby osób przypadających na jedną przychodnię lekarską. Wydaje się, że kierunek rozwoju odpowiada obywatelom. Od ponad 17 lat w Kątach Wrocławskich urząd burmistrza sprawuje bezpartyjny samorządowiec Antoni Kopeć. Podkreśla, że przy ustalaniu celów, które stara się konsekwentnie realizować, wziął pod uwagę trzy atuty gminy: położenie blisko Wrocławia, autostradę A4 oraz Bystrzycki Park Krajobrazowy.

– Na tej podstawie ustaliłem konkretne cele: trzeba zachęcić mieszkańców Wrocławia (i nie tylko) do osiedlania się w naszej gminie. Wykorzystując drugi atut, trzeba im tu na miejscu zapewnić pracę. Przez te 17 lat bezrobocie zmniejszyło się z 30 proc. do 3,5 proc. Dzięki trzeciemu atutowi mamy warunki do odpoczynku po pracy. Wybudowaliśmy szkoły, hale sportowe, kompleksy boisk, pracujemy nad siecią ścieżek rowerowych. Ważne, żeby te trzy cele realizować równomiernie, bo bez tego nie ma zadowolenia mieszkańców – zaznacza Antoni Kopeć.

Wysoką pozycję w naszym zestawieniu zajął Kórnik w woj. wielkopolskim, miejsce urodzin Wisławy Szymborskiej. Ta licząca prawie 25 tys. mieszkańców gmina może pochwalić się najniższym bezrobociem wśród wszystkich samorządów biorących udział w rankingu, wynoszącym zaledwie 1,2 proc., oraz bardzo wysoką dynamiką wydatków na kulturę. Dość powiedzieć, że ich udział w wydatkach ogółem plasuje tę gminę w pierwszej piętnastce w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich. Również wydatki na ochronę środowiska utrzymują się na stabilnym poziomie. Istotnym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość skorzystania w uzasadnionych przypadkach z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W ciągu roku zwiększyła się także liczba miejsc w przedszkolach na terenie gminy. Od ubiegłego roku mieszkańcy mogą też współtworzyć budżet. W ich ręce oddano ok. 0,45 proc. wydatków gminy ogółem. Od 2002 r. o jej rozwój dba burmistrz Jerzy Lechnerowski, który swój urząd sprawował również w latach 1990-1998.

Na trzecim miejscu znalazł się turystyczny kurort Zakopane. Tu sporo, bo ponad 12 proc. wydatków przeznacza się na środowisko. To wynik powyżej średniej dla gmin miejsko-wiejskich. W 2014 r. wzrosły też wydatki na kulturę. Również i tu od ubiegłego roku mieszkańcy współtworzą budżet. W 2014 r. decydowali o wydatkach wartych ponad 1 mln zł. W tym roku będzie podobnie. Wszystkie wymienione gminy dopłacają do żłobków, choć nie leży to w ich kompetencjach. Jest to także udogodnieniem dla mieszkańców.

Na wsiach też poprawa

Wydatki gmin wiejskich na środowisko wzrosły w ubiegłym roku o ponad 17 proc. i stanowiły ok. 8 proc. wszystkich wydatków. Na kulturę przeznaczyły o ok. 3,7 proc. więcej środków niż rok wcześniej. Z zebranych przez nas danych wynika, że o ok. 1,5 pkt proc. spadło na wsiach bezrobocie. Zwiększyła się natomiast liczba miejsc w przedszkolach.

Wśród gmin wiejskich na pierwszym miejscu znalazła się Rząśnia, niewielka miejscowość w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim. Głównym źródłem jej sukcesu jest Polska Grupa Energetyczna, która płaci tam podatki. Taki płatnik na terenie gminy to skarb i olbrzymia szansa rozwoju. Wójt Tomasz Stolarczyk w pełni ją wykorzystuje. Przypomnijmy, że Rząśnia wygrała wśród gmin wiejskich w naszym głównym rankingu. Na drugim miejscu uplasowała się położona niedaleko Torunia gmina Wielka Nieszawka, gdzie średnia długość życia wynosi 81 lat i jest najwyższa wśród samorządów biorących udział w rankingu. Atutem jest też minimalne bezrobocie – 3,1 proc., podczas gdy średnia dla gmin wiejskich przekracza 10 proc. Warto zwrócić uwagę, że systematycznie rośnie tu liczba mieszkańców i obecnie sięga już prawie 5 tys. To głównie torunianie, którzy szukają spokojnego miejsca do życia. A ponieważ na terenie gminy istnieją dobrze rozwinięta infrastruktura, uzbrojone tereny, a także nowoczesny park wodny, nie ma się co dziwić, że mieszkańców przybywa. Z kolei Cekcyn, niewielka turystyczna miejscowość w woj. kujawsko-pomorskim, która w naszym rankingu zajęła trzecie miejsce, może pochwalić się dużą dynamiką wydatków na kulturę i wzrostem liczby miejsc w przedszkolach. Niecały 1 proc. wydatków znajduje się w gestii mieszkańców.

W ubiegłym roku zrealizowano inwestycję „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”. W ramach projektu powstała sieć szerokopasmowego internetu. Ustawiono 11 stacji bazowych, które swoim zasięgiem objęły teren prawie całej gminy. 200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało bezpłatny dostęp do internetu, a 100 – niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Ponadto projekt obejmował dostarczenie sprzętu komputerowego do szkół. Wszyscy beneficjenci przeszli również szkolenie komputerowe. Wartość inwestycji sięgnęła 2,9 mln zł, z czego gmina wydała 0,92 mln zł. W większości wyróżnionych gmin funkcje burmistrzów czy wójtów sprawują od lat te same osoby. To również może być pewnym wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców z przyjętej przez włodarzy koncepcji rozwoju.

Pozycja Gmina Województwo Ranking pkt Wydatki na środowisko na mieszkańca 2014 Wydatki na kulturę na mieszkańca 2014 Średnia liczba uczniów w jednej klasie w szkole podstawowej Średnia liczba uczniów w jednej klasie w gimnazjum Liczba osób przypadających na jedną przychodnię
1 KĄTY WROCŁAWSKIE dolnośląskie 27,6 479,1 192,5 19 25 2635
2 KÓRNIK wielkopolskie 26,1 369,2 604,1 21,7 24,3 b.d.
3 ZAKOPANE małopolskie 25,4 471,2 188,1 19,1 23,1 4593
4 PODKOWA LEŚNA mazowieckie 25,2 769,1 429,2 22,5 21 1500
5 KOZIENICE mazowieckie 25,2 461,6 702,1 15,9 24,3 3845
6 BŁONIE mazowieckie 24,9 263,6 165,4 21,2 22,7 10250
7 GŁOGÓW dolnośląskie 24,7 613 202,5 22,6 24,3 1765
8 KARPACZ dolnośląskie 24,6 632,7 124,9 17 20 4921
9 MSZCZONÓW mazowieckie 24,5 369,3 168 20 25 5680
10 KARLINO zachodniopomorskie 24,5 431,4 270,9 17 23 1201
11 KOŁOBRZEG zachodniopomorskie 23,9 309,3 121 21,9 22,8 2003
12 KONSTANCIN-JEZIORNA mazowieckie 23,2 785,2 178,6 19,8 22,3 10500
13 POLKOWICE dolnośląskie 22,5 811 385,8 21,3 22,8 27000
14 NOWE WARPNO zachodniopomorskie 21,9 7651,3 1218,4 12,8 9,3 b.d.
15 POLANICA-ZDRÓJ dolnośląskie 21,7 667,5 228 20,7 20,3 2125
15 SOLEC KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 21,7 336,9 263 21,8 21,2 8000
17 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI łódzkie 21,6 560,9 30 24,7 26,7 2019
18 MUSZYNA małopolskie 20,7 491,8 239,5 17 24 6000
19 WISŁA śląskie 19,7 627 146,2 18,4 24,5 3700
20 STEPNICA zachodniopomorskie 19,5 473 187,4 17 17 2973
21 PUSZCZYKOWO wielkopolskie 18,9 160 152,9 19,9 20,5 3267,3
22 RADZIONKÓW śląskie 18,6 204,9 439,1 20,5 23,6 3310
23 ZATOR małopolskie 17,7 296,5 135,8 11,5 15 9413
24 SZKLARSKA PORĘBA dolnośląskie 17,6 379,3 165,4 37,8 15,1 4546
25 CZYŻEW podlaskie 17,6 523,9 106,1 20,1 23,7 1668
26 ŚRODA ŚLĄSKA dolnośląskie 17,3 262,8 378,8 22,2 22,4 1519
27 BIERUŃ śląskie 16,2 295,2 124,6 21 23 5100
28 OŚWIĘCIM małopolskie 15,9 201,6 139,3 20 21 10000
29 ŚRODA WIELKOPOLSKA wielkopolskie 15,5 807,9 173,4 20 22,2 b.d.
30 UNIEJÓW łódzkie 15,4 246,4 889 17 25 b.d.
Źródło: MF, GUS, obliczenia własne

Gminy przyjazne mieszkańcom - gminy wiejskie

Pozycja Gmina Województwo Ranking pkt Wydatki na środowisko na mieszkańca 2014 Wydatki na kulturę na mieszkańca 2014 Średnia liczba uczniów w jednej klasie w szkole podstawowej Średnia liczba uczniów w jednej klasie w gimnazjum Liczba osób przypadających na jedną przychodnię
1 RZĄŚNIA łódzkie 26,9 437,8 254,9 10,8 16,3 4813
2 WIELKA NIESZAWKA kujawsko-pomorskie 24,4 741,1 50,6 21 18 2730
3 CEKCYN kujawsko-pomorskie 24,4 292,2 108,7 18 23 5822
4 STĘŻYCA lubelskie 23,7 375,5 160,9 13,5 17,4 3200
5 PRZYKONA wielkopolskie 23,5 998 361,8 18,4 21,4 4406
6 OLSZTYN śląskie 23,5 145,7 159,8 14,5 18,2 3971
7 CISNA podkarpackie 22,8 400,3 135,4 15 22 2544
8 CZARNY BÓR dolnośląskie 22,7 197,2 546,1 23 20 b.d.
9 MICHAŁOWICE mazowieckie 21,7 224,6 181,7 23 22,7 5551
10 OŻAROWICE śląskie 21,4 145,5 693,7 18,5 21 6055
11 WILKÓW opolskie 21,4 75,7 161,3 18 19 2300
12 NADARZYN mazowieckie 20,8 693,9 238,9 18 23 15000
13 KONOPISKA śląskie 20,7 101,2 133,2 14,4 17,7 3583
14 NAREWKA podlaskie 20,5 864,1 273,8 21 21 1000
15 ZIELONKI małopolskie 19,9 215 68 21,3 24,4 3322,6
15 KLESZCZÓW łódzkie 19,8 12987 1756,5 18 18 4500
17 PSZCZEW lubuskie 19,6 1092,3 752,1 18 19 3000
18 KONDRATOWICE dolnośląskie 19,5 1318,2 334,2 33 32 4523
19 PŁUŻNICA kujawsko-pomorskie 19,2 83,3 96,3 20,5 24,6 2451
20 WIELKA WIEŚ małopolskie 18,4 1042,8 84,9 18 22 2700
21 REWAL zachodniopomorskie 18,4 2101,8 162,3 15,3 17,8 1242,6
22 NIEPORĘT mazowieckie 18,3 292,1 101,2 20,3 26,2 6834
23 DŁUGOŁĘKA dolnośląskie 17,4 623,9 119,3 24 20 b.d.
24 WOLA=UHRUSKA lubelskie 17,3 895,1 56,7 21,5 17,4 4018
25 SUWAŁKI podlaskie 17,2 142 143,6 13 14 b.d.
26 ŁĄCK mazowieckie 16,6 277,5 80,6 19 19 3698
27 MORAWICA świętokrzyskie 16,2 354,5 215,9 18,9 22,6 b.d.
28 CHYBIE śląskie 16,2 1175,6 80,8 17,9 23,7 4792
29 SŁUPSK pomorskie 14,9 330,1 285,7 22,8 22,6 b.d.
30 USTKA pomorskie 14,8 242,8 211,5 13 28 2665
Źródło: MF, GUS, dane z ankiet

Najbogatsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Najszybciej rosnące gminy

Polskie gminy coraz lepiej gospodarują majątkiem. Rosną ich dochody własne, sprawniej wykorzystują pieniądze z UE, mniej się zadłużają. Takie wyniki przynosi ranking najbardziej efektywnie zarządzanych gmin przygotowany przez „Wprost”.

Do blisko 3,8 tys. zł wzrósł w ubiegłym roku przeciętny dochód przypadający na mieszkańca polskich gmin. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z 2013 r. Jeszcze szybciej, bo o 7,7 proc., rosły dochody własne samorządów (bez dotacji i subwencji), co wskazuje, że coraz sprawniej gospodarują one swoimi zasobami. Z zebranych przez nas danych wynika, że przeciętnie na mieszkańca przypadało w 2014 r. ponad 2 tys. zł. Dochody własne na koniec roku miały około 42-proc. udział w dochodach ogółem samorządów. Rok wcześniej ten wskaźnik nieznacznie przekraczał 40 proc. W 2014 r. samorządy zanotowały np. kilkunastoprocentowy wzrost po stronie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Równie mocno rosły ich dochody majątkowe. Warto też odnotować, że już trzeci rok z rzędu spada zadłużenie samorządów. To najważniejsze wnioski, jakie nasuwają się z przygotowanego przez tygodnik „Wprost” rankingu jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddaliśmy dane za dwa ostatnie lata dotyczące dochodów własnych JST, wydatków majątkowych, środków pochodzących z UE, a także wskaźnika zadłużenia.

Wydatki samorządów wzrastały szybciej niż dochody. Wydały one o prawie 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Najszybciej rosły w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, najwolniej w miastach na prawach powiatu. Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości około 2,2 mld zł, podczas gdy samorządy planowały, że wyniesie on prawie 13 mld zł. To z kolei wskazuje, że włodarze gmin coraz bardziej dbają o dyscyplinę budżetów. W czerwcu resort finansów przedstawił propozycję dywersyfikacji źródeł dochodów poprzez przyznanie samorządom udziału w VAT. Jeśli propozycja ministra Mateusza Szczurka znajdzie zwolenników w Sejmie, wpłynie to na większą stabilizację dochodów JST. Ma ona też na celu zmniejszenie wpływu cykli gospodarczych na dochody samorządów. Dodatkowo ujednoliceniu miałyby ulec kryteria identyfikacji gmin najbogatszych i najbiedniejszych, z uwzględnieniem potencjału dochodowego i zróżnicowanych potrzeb wydatkowych. Efektem tych zmian może być poprawa bilansów samorządów.

Kurorty w czołówce

Największe i szybko rozwijające się gminy to przede wszystkim miejscowości turystyczne. W rankingu wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężył Dziwnów w woj. zachodniopomorskim. Zanotował ponad 40-proc. wzrost dochodów na mieszkańca, które według stanu na koniec 2014 r. przekroczyły 6,3 tys. zł. Mocno też inwestuje. W budżecie na ten rok zaplanowano prawie dwukrotny wzrost takich nakładów. Może się także pochwalić największymi środkami z UE w przeliczeniu na mieszkańca oraz bezpiecznym poziomem zadłużenia. Zobowiązania gminy to ok. 30 proc. dochodów. Dla porównania w prawie dwukrotnie większym pod względem dochodów Rewalu wskaźnik zadłużenia przekracza 260 proc. Z kolei Krynica Morska zamieszkana przez 1400 osób może pochwalić się najwyższym dochodem własnym przypadającym na jednego mieszkańca wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W 2014 r. wskaźnik ten wzrósł o prawie jedną piątą – do 18,7 tys. zł. Poważnym źródłem dochodów były zaległe podatki od nieruchomości, a właściwie za grunty leżące pod Zalewem Wiślanym. W ostatnich latach Skarb Państwa w transzach wypłacił gminie ok. 50 mln zł. Ostatnia rata wpłynęła w ubiegłym roku. Dla Krynicy, której roczny budżet wynosi nieco ponad 30 mln zł, to poważny zastrzyk kapitału. Dzięki niemu przeprowadziła wiele inwestycji, pomógł też w pozyskaniu środków unijnych.

Wysoko znalazł się Kalisz Pomorski w woj. zachodniopomorskim. Charakteryzuje się dużą stabilnością dochodów, wydatków czy absorpcji pieniędzy unijnych w ostatnich dwóch latach. Bogactwo zawdzięcza głównie wpływom z podatków i opłat lokalnych, które stanowią ok. 57 proc. jego dochodów. Dla porównania: średnia krajowa nie przekracza 20 proc. Ich płatnikiem jest głównie wojsko. W gminie znajduje się bowiem poligon. Dobrze wypada też Karpacz na Dolnym Śląsku. Ten górski kurort może pochwalić się kilkunastoprocentowym wzrostem dochodów na mieszkańca. Tu również głównym źródłem są podatki i opłaty lokalne (ok. 48 proc.).

Wieś się modernizuje    

Na korzyść gmin turystycznych przemawia relatywnie mała liczba ludności, co sprawia, że pieniądze – pozostawione głównie przez turystów – w przeliczeniu na jednego mieszkańca windują je na czołowe pozycje. Ale w pierwszej setce najlepszych gmin miejskich i miejsko- -wiejskich najwięcej jest gmin z Mazowsza. Głównie tych sąsiadujących z Warszawą.

Wśród gmin wiejskich liderzy są już bardziej zróżnicowani regionalnie. W ścisłej czołówce znalazły się Rząśnia w woj. łódzkim, która żyje głównie z podatków płaconych przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Bełchatów”. To trzecia pod względem wpływów z podatków i opłat gmina w Polsce. W 2014 r. zwiększyły się one o prawie 40 proc. W efekcie dochody własne na mieszkańca przekroczyły 7,3 tys. zł. Przekłada się to na większe wydatki inwestycyjne. W 2014 r. wzrosły one o ponad 80 proc. Z kolei gmina Ożarowice w woj. śląskim, na terenie której znajduje się port lotniczy Katowice-Pyrzowice, wysoką pozycję w rankingu zawdzięcza w dużym stopniu pozyskiwaniu środków z UE i, co za tym idzie, inwestycjom. W czołówce są też gminy chętnie odwiedzane przez turystów: Narewka z Podlasia i Mielno w woj. zachodniopomorskim. Choć w gminach wiejskich poziom dochodów własnych na mieszkańca w porównaniu z miastami, gminami miejskimi i miejsko- -wiejskimi jest najniższy (średnio ok. 1400 zł), to rośnie on najszybciej. Na wsiach widać też największą dynamikę pozyskiwania pieniędzy z UE oraz wydatków inwestycyjnych. Ta grupa jest także najmniej zadłużona. Przeciętny wskaźnik zobowiązań do dochodów to około 28 proc., podczas gdy średnia dla wszystkich gmin jest o 10 pkt proc. wyższa.

Duże dysproporcje w dochodach 

Porównując zamożność prawie 2,5 tys. gmin w Polsce, widać ogromne dysproporcje. Od lat najbogatszy jest pięciotysięczny Kleszczów w woj. łódzkim, gdzie podatki płaci m.in. kopalnia „Bełchatów”. Średni dochód własny na mieszkańca przekracza tu 47 tys. zł. Druga

Krynica Morska ma już tylko 18,7 tys. zł, a trzeci Rewal 11,6 tys. zł. Z drugiej strony jest Aleksandrów w woj. lubelskim, gdzie średni dochód własny na mieszkańca to ok. 460 zł. Rozwarstwienie dochodów widać też w poszczególnych regionach, choć te najsłabsze próbują nadrabiać dystans, co odbywa się przy sporym udziale środków unijnych. Przykładem może być Podlasie, gdzie wzrost dochodów na mieszkańca (o 22 proc. w stosunku do 2013 r.) był najwyższy, a udział środków z UE w dochodach przekroczył 8 proc. Między innymi dzięki temu Podlasie awansowało na szóstą pozycję wśród najbogatszych regionów, podczas gdy jeszcze w 2013 r. znajdowało się w dole stawki.

W ścisłej czołówce nie zaszły większe zmiany. Najbogatsze gminy mamy w województwach dolnośląskim, śląskim i pomorskim, gdzie średni dochód własny na mieszkańca to 2,3-2,5 tys. zł. Z kolei tzw. ściana wschodnia (woj. lubelskie i podkarpackie) to najbiedniejsze regiony w Polsce. Tu dochody nie przekraczają 1,5 tys. zł na mieszkańca. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tych województwach gminy, podobnie jak na Podlasiu, były mocno wspierane pieniędzmi unijnymi. 

Pozycja Gmina Województwo Ranking (pkt) Dochody własne na mieszkańca 2014 r. (tys. zł)
1. DZIWNÓW zachodniopomorskie 97,2 6363,2
2. KRYNICA MORSKA zachodniopomorskie 82,8 4105,5
3. KALISZ POMORSKI pomorskie 87,6 707,4
4. KARPACZ dolnośląskie 79,7 5185,3
5. BABIMOST lubuskie 78,7 2663,2
6. NOWE WARPNO zachodniopomorskie 78,3 2530,2
7. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ dolnośląskie 75,7 4362,3
8. KARLINO zachodniopomorskie 74,2 3802,2
9. TOLKMICKO warmińsko-mazurskie 74,1 1483,5
10. MSZCZONÓW mazowieckie 69,7 2771,9
11. SZKLARSKA PORĘBA dolnośląskie 68,7 3345,8
12. KONSTANCIN-JEZIORNA mazowieckie 67,9 4568,2
13. POLKOWICE dolnośląskie 67 7844,8
14. BOGATYNIA dolnośląskie 66 4997,1
15. BŁONIE mazowieckie 65,2 2818,2
16. KÓRNIK wielkopolskie 64,5 3457,7
17. STEPNICA zachodniopomorskie 63,9 1581,1
18. JÓZEFÓW mazowieckie 63,8 2960,9
19. BRWINÓW mazowieckie 63,4 2554,3
20. GLINOJECK mazowieckie 62,3 1790
21. CIECHOCINEK kujawsko-pomorskie 62,3 2774,4
22. GOŚCINO zachodniopomorskie 62,1 2356,4
23. DARŁOWO zachodniopomorskie 62 2010,3
24. SOLEC KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 62 3118,9
25. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI łódzkie 61,3 2687,9
26. POŁANIEC świętokrzyskie 61,1 3511,9
27. LIMANOWA małopolskie 59,8 2454,9
28. UNIEJÓW łódzkie 59,7 2186,7
29. PRUSZCZ GDAŃSKI pomorskie 58,9 2445,5
30. ZAGÓRZ podkarpackie 58,8 1166,1
31. POLANICA-ZDRÓJ dolnośląskie 58,4 2530,1
32. STRYKÓW łódzkie 58,3 3173,7
33. KLECZEW wielkopolskie 58,1 3659,6
34. KOZIENICE mazowieckie 57 3097,2
35. LIDZBARK WARMIŃSKI warmińsko-mazurskie 56,8 2243,5
36. ZĄBKI mazowieckie 56,6 2211
37. MYŚLENICE małopolskie 55,2 2984,6
38. CIECHANÓW mazowieckie 54,7 1937
39. STALOWA WOLA podkarpackie 54,5 1896
40. PODKOWA LEŚNA mazowieckie 54,1 4619,9
41. SZPROTAWA lubuskie 53,7 1898,2
42. DEBRZNO pomorskie 53,6 1432,2
43. MICHAŁOWO podlaskie 53,4 2358,6
44. ZBĄSZYNEK lubuskie 53,4 2590,7
45. SŁAWKÓW śląskie 53,1 2484,3
46. SKAWINA małopolskie 53 2330,3
47. MIĘDZYZDROJE zachodniopomorskie 52,1 4797,3
48. IMIELIN śląskie 51,8 2684,7
49. LUBAWA warmińsko-mazurskie 51,3 2594
50. WISŁA śląskie 50,9 2462,3
51. USTKA pomorskie 50,8 2215,4
52. TARCZYN mazowieckie 49,4 2729,9
53. SWARZĘDZ wielkopolskie 49,4 2415,9
54. MARGONIN wielkopolskie 49,4 2524,9
55. GŁOGÓW dolnośląskie 49,2 2554,2
56. OŻARÓW MAZOWIECKI mazowieckie 47,7 4008,7
57. KOŁOBRZEG zachodniopomorskie 47,5 2765,7
58. LĘBORK pomorskie 47,3 1885,8
59. BIERUŃ śląskie 46,7 2739,2
60. BOLESŁAWIEC dolnośląskie 46,6 2436,2
61. SOŚNICOWICE śląskie 46,5 1745,4
62. MIĘDZYBÓRZ dolnośląskie 45,9 1742,8
63. GOGOLIN opolskie 45,8 3104,9
64. ŚWIECIE kujawsko-pomorskie 44,1 2332,9
65. POLICE zachodniopomorskie 43,8 2788,6
66. MILANÓWEK mazowieckie 43,3 2674,2
67. ŁEBA pomorskie 42,8 3915,9
68. WOJKOWICE śląskie 42,7 2119,6
69. PUŁAWY lubelskie 42,6 2435,1
70. NOWY=TARG małopolskie 41,9 1881,3
71. CIESZYN śląskie 41,8 2314,2
72. SEROCK mazowieckie 41,4 2205,5
73. RESKO zachodniopomorskie 41,3 1968,8
74. ŚRODA ŚLĄSKA dolnośląskie 40,6 2088,9
75. GRODZISK MAZOWIECKI mazowieckie 40,1 2412
76. BUKOWNO małopolskie 40 2475,4
77. RADZIONKÓW śląskie 39,9 1976,2
78. LĘDZINY śląskie 38,7 2128,4
79. ŻUKOWO pomorskie 38,6 1808,5
80. USTROŃ śląskie 38,4 2679
81. KAMIEŃSK łódzkie 38,1 2375,8
82. GOLENIÓW zachodniopomorskie 37,9 2220,5
83. KARGOWA lubuskie 36,9 1496,8
84. SŁUBICE lubuskie 36,3 2326,3
85. OŻARÓW świętokrzyskie 36,2 2498,1
86. ZATOR małopolskie 36,1 1938,6
87. ŻARÓW dolnośląskie 35,7 2203,6
88. ZGORZELEC dolnośląskie 35,6 2140,7
89. BOCHNIA małopolskie 35,3 2174,3
90. MIĘDZYCHÓD wielkopolskie 35,3 2171,7
91. ZAKOPANE małopolskie 35,2 2928,8
92. OPALENICA wielkopolskie 34 1867,2
93. SOKOŁÓW PODLASKI mazowieckie 30,6 2200,2
94. ŁOBEZ zachodniopomorskie 29,9 1784,6
95. DROHICZYN podlaskie 29,9 1548,4
96. RADKÓW dolnośląskie 27,1 1783,9
97. STRZEGOM dolnośląskie 25,8 2016,2
98. ŚRODA WIELKOPOLSKA wielkopolskie 25,8 2343,6
99. LUBACZÓW podkarpackie 24,5 1605,7
100. OŚNO LUBUSKIE lubuskie 23,8 2135,4

Najbogatsze gminy wiejskie

Pozycja Gmina Województwo Ranking (pkt) Dochody własne na mieszkańca 2014 r. (tys. zł)
1. RZĄŚNIA łódzkie 92,2 7350,9
2. OŻAROWICE śląskie 86,6 2696,1
3. NAREWKA podlaskie 80,1 3556,8
4. MIELNO zachodniopomorskie 78,2 5922,0
5. POSTOMINO zachodniopomorskie 76,5 3286,1
6. KLESZCZÓW łódzkie 73,9 47 173,4
7. SULMIERZYCE łódzkie 73,7 3659,4
8. JERZMANOWA dolnośląskie 73,5 6211,5
9. PSZCZEW lubuskie 73,0 3221,8
10. MIELNIK podlaskie 70,5 5836,2
11. RUDNA dolnośląskie 68,2 4812,6
12. SOLINA podkarpackie 68,1 3765,2
13. MIERZĘCICE śląskie 67,1 1723,6
14. KOSAKOWO pomorskie 67,0 3302,5
15. ŁYSOMICE kujawsko-pomorskie 66,5 2895,6
16. ORLA podlaskie 65,2 2921,2
17. SZTUTOWO pomorskie 64,9 1771,0
18. SŁUPSK pomorskie 64,9 2995,0
19. TERESIN mazowieckie 64,9 2977,4
20. WIELKA WIEŚ małopolskie 64,8 2449,7
21. JAWORZE śląskie 64,7 1972,7
22. RASZYN mazowieckie 64,4 3115,7
23. REWAL zachodniopomorskie 63,2 11 599,2
24. TARNOWO PODGÓRNE wielkopolskie 62,5 4625,5
25. CISNA podkarpackie 62,4 3196,8
26. MICHAŁOWICE mazowieckie 62,2 4425,1
27. NADARZYN mazowieckie 62,1 4889,3
28. STAWIGUDA warmińsko-mazurskie 62,0 3395,3
29. WOLA UHRUSKA lubelskie 61,7 1205,1
30. OSIELSKO kujawsko-pomorskie 61,7 3089,8
31. ŻABIA WOLA mazowieckie 61,1 2531,7
32. NIEPORĘT mazowieckie 59,7 3240,0
33. USTKA pomorskie 58,5 2999,6
34. UJAZD łódzkie 58,3 2187,7
35. CZOSNÓW mazowieckie 57,9 3130,8
36. IZABELIN mazowieckie 57,5 3257,9
37. POWIDZ wielkopolskie 56,4 4294,7
38. KROŚNICE dolnośląskie 56,2 2560,1
39. SZCZERCÓW łódzkie 56,1 3778,0
40. RADWANICE dolnośląskie 54,7 2996,6
41. ZGORZELEC dolnośląskie 53,9 3049,3
42. SŁUPNO mazowieckie 52,8 4163,6
43. RADZIEJOWICE mazowieckie 52,7 2776,8
44. PRZYKONA wielkopolskie 52,7 5453,9
45. PŁUŻNICA kujawsko-pomorskie 52,2 1854,6
46. GROMADKA dolnośląskie 50,9 2233,3
47. BOBROWICE lubuskie 50,8 3430,3
48. DŁUGOŁĘKA dolnośląskie 50,6 2251,4
49. KĘSOWO kujawsko-pomorskie 50,2 2267,7
50. KOMORNIKI wielkopolskie 50,1 2704,6
51. SUWAŁKI podlaskie 50,0 2541,1
52. POLSKA CEREKIEW opolskie 49,9 2055,2
53. WIELKA NIESZAWKA kujawsko-pomorskie 49,3 3080,4
54. MŚCIWOJÓW dolnośląskie 49,3 1447,0
55. MORAWICA świętokrzyskie 48,2 1654,4
56. DYGOWO zachodniopomorskie 47,6 2050,4
57. LELÓW śląskie 47,5 1437,3
58. DOBRZEŃ WIELKI opolskie 47,4 3657,3
59. UJSOŁY śląskie 47,1 1273,9
60. JEDWABNO warmińsko-mazurskie 46,8 2278,1
61. LIPNICA pomorskie 46,7 1780,7
62. BEŁCHATÓW łódzkie 46,5 2196,5
63. KONARZYNY pomorskie 46,0 1763,1
64. PŁOSKINIA warmińsko-mazurskie 45,4 2011,2
65. DOBROSZYCE dolnośląskie 44,8 1405,4
66. JEŻÓW SUDECKI dolnośląskie 44,5 2086,8
67. KONDRATOWICE dolnośląskie 44,5 1783,8
68. BIAŁE BŁOTA kujawsko-pomorskie 44,4 2654,7
69. KONOPISKA śląskie 43,1 1346,1
70. OLSZTYN śląskie 41,7 1840,7
71. ŁĄCK mazowieckie 41,6 1762,7
72. PIETROWICE WIELKIE zachodniopomorskie 41,1 2590,5
73. DOBRA SZCZECIŃSKA śląskie 41,4 1773,3
74. JEŻÓW łódzkie 40,9 2352,8
75. KRZĘCIN zachodniopomorskie 40,5 1579,9
76. STARY DZIKÓW podkarpackie 40,0 2136,6
77. CIASNA śląskie 39,7 1649,3
78. LISZKI małopolskie 39,7 1543,9
79. WILKÓW opolskie 39,4 2349,2
80. NOWA WIEŚ WIELKA kujawsko-pomorskie 39,4 1974,0
81. STEGNA pomorskie 38,8 2166,5
82. BARCIANY warmińsko-mazurskie 38,4 1823,3
83. STARCZA śląskie 37,8 1660,0
84. ZABÓR lubuskie 37,0 2046,9
85. GIETRZWAŁD warmińsko-mazurskie 36,5 1914,6
86. JAKTORÓW mazowieckie 35,8 2669,1
87. SKĄPE lubuskie 35,2 2616,9
88. WIELISZEW mazowieckie 33,8 2662,1
89. CEKCYN kujawsko-pomorskie 33,5 1363,6
90. ŚLIWICE kujawsko-pomorskie 33,4 1566,4
91. GŁOGÓW dolnośląskie 32,9 2264,0
92. SUSZEC śląskie 32,5 2182,4
93. MEDYKA podkarpackie 32,2 2016,8
94. STĘŻYCA lubelskie 29,8 1333,5
95. WIĄZOWNA mazowieckie 29,6 2608,8
96. SŁOŃSK lubuskie 27,0 1695,5
97. OŁAWA dolnośląskie 25,2 2223,5
98. EŁK warmińsko-mazurskie 22,8 1928,4
99. ŁĘKAWICA śląskie 22,1 1547,9
100. UŚCIE GORLICKIE małopolskie 18,5 1434,5
Źródło: MF, GUS, obliczenia własne