/ Rankingi Najbardziej dochodowe kierunki studiów 2016
   

Najbardziej dochodowe kierunki studiów 2016

Najbardziej dochodowe kierunki studiów
Ranking najbardziej dochodowych kierunków studiów został opracowany na bazie ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Pokazuje on sytuację ekonomiczna absolwentów A.D. 2014 rok po odebraniu przez nich dyplomów.

Zestawienie pokazuje ich relatywne zarobki w miejscu zamieszkania, czyli stosunek ich pensji do średniej pensji w powiecie, w którym mieszkają. W podobny sposób zostało wyliczony relatywny wskaźnik bezrobocia. Ranking pokazuje także średni czas w miesiącach poszukiwania przez absolwentów pracy etatowej.

Zestawienie pokazuje dziesięć najbardziej dochodowych kierunków studiów w każdym z ośmiu obszarów kształcenia i po trzy najbardziej rentowne w kilkunastu najbardziej popularnych dziedzinach kształcenia.

W rankingu znalazły te kierunki studiów, które miał co najmniej 10 absolwentów, na których nadal trwa kształcenie oraz uczelnia dla danego kierunku wykazuje tylko jedną dziedzinę i jeden obszar kształcenia. Ominięte zostały te obszary nauk, które liczyły mniej niż 20 kierunków oraz te dziedziny, które liczyły mniej niż 3 kierunki.

Zestawienie dla „Wprost” przygotował dr Mikołaj Jasiński z UW wraz ze zespołem - współautor ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych.

Dziedziny nauki: Studia jednolite magisterskie

A B C Kierunek Specjalnosc Jednostka Uczelnia Dziedzina Miejsce w dziedzinie
0,59 4,4 0,67 Ochrona środowiska Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dziedzina nauk biologicznych 1.
0,58 6 0,05 Biotechnologia Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytet Gdański dziedzina nauk biologicznych 2.
0,56 4,8 0,17 Biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dziedzina nauk biologicznych 3.
0,7 2,92 0 Chemia Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dziedzina nauk chemicznych 1.
0,64 7 0,55 Ochrona środowiska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie dziedzina nauk chemicznych 2.
0,62 0,25 0 Chemia Wydział Chemii Stosowanej Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi dziedzina nauk chemicznych 3.
1,81 0,18 0,84 Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dziedzina nauk ekonomicznych 1.
1,48 0,54 0,23 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi dziedzina nauk ekonomicznych 2.
1,48 2,12 1,49 Ekonomia Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku dziedzina nauk ekonomicznych 3.
0,68 4,33 0 Energetyka i chemia jądrowa Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski dziedzina nauk fizycznych 1.
0,63 5,2 1,21 Fizyka techniczna Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dziedzina nauk fizycznych 2.
0,6 7,44 0,3 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska dziedzina nauk fizycznych 3.
1,06 3,33 0,45 Filologia filologia angielska Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk humanistycznych 1.
1,05 1,21 0,74 Politologia Wydział Nauk Politycznych Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie dziedzina nauk humanistycznych 2.
1,03 0,44 0,43 Filologia filologia angielska Wydział Zarządzania Wyższa Szkoła Zarządzania dziedzina nauk humanistycznych 3.
1,45 1,3 0,29 Leśnictwo Wydział Inżynieryjny Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dziedzina nauk leśnych 1.
1,17 2,35 0,15 Leśnictwo Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dziedzina nauk leśnych 2.
0,9 4,06 0,51 Leśnictwo Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Politechnika Białostocka dziedzina nauk leśnych 3.
1,21 3,97 0,07 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk matematycznych 1.
1,1 3,27 0,1 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski dziedzina nauk matematycznych 2.
1,07 1,06 0,36 Informatyka Wydział Ekonomiczny Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej dziedzina nauk matematycznych 3.
1,25 0,12 0,12 Pielęgniarstwo Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie dziedzina nauk medycznych 1.
1,19 0 0,18 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach dziedzina nauk medycznych 2.
1,09 0,6 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki Warszawski Uniwersytet Medyczny dziedzina nauk medycznych 3.
1,1 0,06 0,01 Pielęgniarstwo Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 1.
0,98 0,01 0,01 Pielęgniarstwo Wydział Zamiejscowy Warszawa Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 2.
0,69 2,75 0,25 Pielęgniarstwo Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 3.
1,28 0 0,15 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dziedzina nauk o zdrowiu 1.
1,14 0 0 Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dziedzina nauk o zdrowiu 2.
1,13 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dziedzina nauk o zdrowiu 3.
0,83 1,09 0,5 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku dziedzina nauk o Ziemi 1.
0,72 2,01 0,87 Turystyka i rekreacja Wydział Studiów Stosowanych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dziedzina nauk o Ziemi 2.
0,57 5,33 0,32 Geografia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dziedzina nauk o Ziemi 3.
0,89 1,65 1,12 Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej dziedzina nauk prawnych 1.
0,85 0,41 0,43 Administracja Wydział Ekonomiczny Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dziedzina nauk prawnych 2.
0,83 0,79 1,14 Administracja Wydział Administracji Filia w Iławie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku dziedzina nauk prawnych 3.
1,11 1,83 0 Rolnictwo Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dziedzina nauk rolniczych 1.
0,76 4,25 0,13 Technika rolnicza i leśna Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk rolniczych 2.
0,71 5,96 0,29 Rolnictwo Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk rolniczych 3.
1,11 1,57 0,88 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dziedzina nauk społecznych 1.
1,11 0,12 1,02 Pedagogika specjalna Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie dziedzina nauk społecznych 2.
1,08 0,6 1,39 Socjologia Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dziedzina nauk społecznych 3.
1,79 0 0 Inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Zamiejscowy w Tarnowie Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu dziedzina nauk technicznych 1.
1,68 1,6 1,34 Informatyka Wydział Finansów i Technologii Informatycznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dziedzina nauk technicznych 2.
1,63 0 0 Elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska dziedzina nauk technicznych 3.
0,73 7 0 Instrumentalistyka Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu dziedzina sztuk muzycznych 1.
0,66 4,33 0 Wokalistyka Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dziedzina sztuk muzycznych 2.
0,66 1 0,29 Jazz i muzyka estradowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dziedzina sztuk muzycznych 3.
0,69 1,8 0,3 Malarstwo Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dziedzina sztuk plastycznych 1.
0,66 2,94 0,87 Grafika Wydział Projektowy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach dziedzina sztuk plastycznych 2.
0,63 4,36 0,05 Grafika Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych dziedzina sztuk plastycznych 3.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują

Dziedziny nauki: Studia lincencjackie i inżynierskie

A B C Kierunek Specjalnosc Jednostka Uczelnia Dziedzina Miejsce w dziedzinie
0,59 4,4 0,67 Ochrona środowiska Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dziedzina nauk biologicznych 1.
0,58 6 0,05 Biotechnologia Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytet Gdański dziedzina nauk biologicznych 2.
0,56 4,8 0,17 Biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dziedzina nauk biologicznych 3.
0,7 2,92 0 Chemia Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dziedzina nauk chemicznych 1.
0,64 7 0,55 Ochrona środowiska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie dziedzina nauk chemicznych 2.
0,62 0,25 0 Chemia Wydział Chemii Stosowanej Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi dziedzina nauk chemicznych 3.
1,81 0,18 0,84 Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dziedzina nauk ekonomicznych 1.
1,48 0,54 0,23 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi dziedzina nauk ekonomicznych 2.
1,48 2,12 1,49 Ekonomia Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku dziedzina nauk ekonomicznych 3.
0,68 4,33 0 Energetyka i chemia jądrowa Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski dziedzina nauk fizycznych 1.
0,63 5,2 1,21 Fizyka techniczna Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dziedzina nauk fizycznych 2.
0,6 7,44 0,3 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska dziedzina nauk fizycznych 3.
1,06 3,33 0,45 Filologia filologia angielska Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk humanistycznych 1.
1,05 1,21 0,74 Politologia Wydział Nauk Politycznych Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie dziedzina nauk humanistycznych 2.
1,03 0,44 0,43 Filologia filologia angielska Wydział Zarządzania Wyższa Szkoła Zarządzania dziedzina nauk humanistycznych 3.
1,45 1,3 0,29 Leśnictwo Wydział Inżynieryjny Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dziedzina nauk leśnych 1.
1,17 2,35 0,15 Leśnictwo Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dziedzina nauk leśnych 2.
0,9 4,06 0,51 Leśnictwo Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Politechnika Białostocka dziedzina nauk leśnych 3.
1,21 3,97 0,07 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk matematycznych 1.
1,1 3,27 0,1 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski dziedzina nauk matematycznych 2.
1,07 1,06 0,36 Informatyka Wydział Ekonomiczny Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej dziedzina nauk matematycznych 3.
1,25 0,12 0,12 Pielęgniarstwo Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie dziedzina nauk medycznych 1.
1,19 0 0,18 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach dziedzina nauk medycznych 2.
1,09 0,6 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki Warszawski Uniwersytet Medyczny dziedzina nauk medycznych 3.
1,1 0,06 0,01 Pielęgniarstwo Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 1.
0,98 0,01 0,01 Pielęgniarstwo Wydział Zamiejscowy Warszawa Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 2.
0,69 2,75 0,25 Pielęgniarstwo Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dziedzina nauk o kulturze fizycznej 3.
1,28 0 0,15 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dziedzina nauk o zdrowiu 1.
1,14 0 0 Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dziedzina nauk o zdrowiu 2.
1,13 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dziedzina nauk o zdrowiu 3.
0,83 1,09 0,5 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku dziedzina nauk o Ziemi 1.
0,72 2,01 0,87 Turystyka i rekreacja Wydział Studiów Stosowanych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dziedzina nauk o Ziemi 2.
0,57 5,33 0,32 Geografia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dziedzina nauk o Ziemi 3.
0,89 1,65 1,12 Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej dziedzina nauk prawnych 1.
0,85 0,41 0,43 Administracja Wydział Ekonomiczny Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dziedzina nauk prawnych 2.
0,83 0,79 1,14 Administracja Wydział Administracji Filia w Iławie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku dziedzina nauk prawnych 3.
1,11 1,83 0 Rolnictwo Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dziedzina nauk rolniczych 1.
0,76 4,25 0,13 Technika rolnicza i leśna Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk rolniczych 2.
0,71 5,96 0,29 Rolnictwo Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk rolniczych 3.
1,11 1,57 0,88 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dziedzina nauk społecznych 1.
1,11 0,12 1,02 Pedagogika specjalna Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie dziedzina nauk społecznych 2.
1,08 0,6 1,39 Socjologia Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dziedzina nauk społecznych 3.
1,79 0 0 Inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Zamiejscowy w Tarnowie Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu dziedzina nauk technicznych 1.
1,68 1,6 1,34 Informatyka Wydział Finansów i Technologii Informatycznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dziedzina nauk technicznych 2.
1,63 0 0 Elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska dziedzina nauk technicznych 3.
0,73 7 0 Instrumentalistyka Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu dziedzina sztuk muzycznych 1.
0,66 4,33 0 Wokalistyka Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dziedzina sztuk muzycznych 2.
0,66 1 0,29 Jazz i muzyka estradowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dziedzina sztuk muzycznych 3.
0,69 1,8 0,3 Malarstwo Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dziedzina sztuk plastycznych 1.
0,66 2,94 0,87 Grafika Wydział Projektowy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach dziedzina sztuk plastycznych 2.
0,63 4,36 0,05 Grafika Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych dziedzina sztuk plastycznych 3.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują

Dziedziny nauki: Studia magisterskie

A B C Specjalnosc Specjalnosc Forma_ksztalcenia Uczelnia Dziedzina Miejsce
1,12 1,88 0,19 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski dziedzina nauk biologicznych 1.
0,95 0,31 0,9 Ochrona środowiska Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski dziedzina nauk biologicznych 2.
0,78 1,19 0,52 Biologia Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach dziedzina nauk biologicznych 3.
0,63 1,33 0,66 Chemia Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dziedzina nauk chemicznych 1.
0,62 5,17 1,56 Chemia Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk chemicznych 2.
0,61 4,13 1,64 Chemia Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska dziedzina nauk chemicznych 3.
1,8 1,37 0,49 Zarządzanie Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dziedzina nauk ekonomicznych 1.
1,76 1,33 0,69 Zarządzanie Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie dziedzina nauk ekonomicznych 2.
1,7 0,92 0 Informatyka i ekonometria Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski dziedzina nauk ekonomicznych 3.
1 1,83 0,36 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska dziedzina nauk fizycznych 1.
0,96 2,9 0,7 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska dziedzina nauk fizycznych 2.
0,83 3,67 0,69 Fizyka techniczna Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dziedzina nauk fizycznych 3.
1,18 0 0,04 Politologia Wydział Nauk Politycznych Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie dziedzina nauk humanistycznych 1.
1,16 1,14 0,2 Neofilologia filologia germańska Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk humanistycznych 2.
1,08 0,45 0 Filologia filologia germańska Wydział Humanistyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziedzina nauk humanistycznych 3.
1,96 0,36 0,18 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk leśnych 1.
1,58 0,4 0,97 Leśnictwo Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dziedzina nauk leśnych 2.
1,15 1,18 0,74 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dziedzina nauk leśnych 3.
1,86 1,2 0 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dziedzina nauk matematycznych 1.
1,52 1,17 0 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk matematycznych 2.
1,52 0,1 0,26 Informatyka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk matematycznych 3.
1,14 0,08 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny dziedzina nauk medycznych 1.
1,05 0,03 0,02 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dziedzina nauk medycznych 2.
0,95 0,39 0,17 Położnictwo Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki Warszawski Uniwersytet Medyczny dziedzina nauk medycznych 3.
0,99 3,75 0,83 Wychowanie fizyczne Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytet Szczeciński dziedzina nauk o kulturze fizycznej 1.
0,88 1 0,35 Wychowanie fizyczne Wydział Pedagogiczny Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dziedzina nauk o kulturze fizycznej 2.
0,82 1,35 0,18 Wychowanie fizyczne Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziedzina nauk o kulturze fizycznej 3.
1,21 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Pielęgniarstwa Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy dziedzina nauk o zdrowiu 1.
1,13 0,16 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dziedzina nauk o zdrowiu 2.
1,12 0,05 0,07 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu dziedzina nauk o zdrowiu 3.
0,87 0,5 1,16 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku dziedzina nauk o Ziemi 1.
0,79 0,93 0,9 Turystyka i rekreacja Wydział Studiów Stosowanych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dziedzina nauk o Ziemi 2.
0,73 0 0,43 Geografia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia Pomorska w Słupsku dziedzina nauk o Ziemi 3.
0,9 0,22 0 Administracja Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński dziedzina nauk prawnych 1.
0,9 1,26 0,6 Administracja Wydział Administracji i Zarządzania Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu dziedzina nauk prawnych 2.
0,89 0,18 0 Administracja Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dziedzina nauk prawnych 3.
1,28 2,12 0,07 Rolnictwo Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dziedzina nauk rolniczych 1.
1,11 1,8 0,11 Rolnictwo Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dziedzina nauk rolniczych 2.
1,01 0,65 0,11 Inżynieria środowiska Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dziedzina nauk rolniczych 3.
1,26 0,85 0,15 Socjologia Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie dziedzina nauk społecznych 1.
1,14 1,5 1,02 Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski dziedzina nauk społecznych 2.
1,09 1,56 0,64 Politologia Wydział Nauk Społecznych Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu dziedzina nauk społecznych 3.
2,13 0 0 Informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska dziedzina nauk technicznych 1.
2,04 0 0 Górnictwo i geologia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dziedzina nauk technicznych 2.
1,96 0,7 0,04 Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dziedzina nauk technicznych 3.
1,17 2,58 0,21 Instrumentalistyka Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dziedzina sztuk muzycznych 1.
1,12 2,43 0,13 Instrumentalistyka Wydział Wokalno-Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dziedzina sztuk muzycznych 2.
0,93 2,56 0,05 Kompozycja i teoria muzyki Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dziedzina sztuk muzycznych 3.
0,95 2,43 1,7 Wzornictwo Wydział Wzornictwa Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi dziedzina sztuk plastycznych 1.
0,71 0,75 1,1 Grafika Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi dziedzina sztuk plastycznych 2.
0,7 2,25 1,48 Sztuki wizualne Wydział Sztuki Uniwersytet Rzeszowski dziedzina sztuk plastycznych 3.
1,76 0 0 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Zarządzania Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie studia międzydziedzinowe 1.
1,51 1,8 0,19 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska studia międzydziedzinowe 2.
1,39 0,28 0,31 Edukacja techniczno-informatyczna Wydział Podstaw Techniki Politechnika Lubelska studia międzydziedzinowe 3.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują

Obszary nauki: Studia jednolite magisterskie

A B C Kierunek Jednostka w obszarze Uczelnia Obszar Miejsce w obszarze
1,24 1,58 0,06 Farmacja Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 1.
1,1 0,75 0,06 Farmacja Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 2.
1,04 1,49 0,02 Farmacja Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 3.
1,03 0,96 0,07 Farmacja Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 4.
1,02 1,83 0,1 Farmacja Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 5.
0,97 2,07 0,1 Farmacja Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 6.
0,94 1,55 0,05 Farmacja Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 7.
0,92 1,33 0,06 Farmacja Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 8.
0,69 3,78 0,02 Kierunek lekarski Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytet Medyczny w Białymstoku obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 9.
0,68 3,38 0,08 Kierunek lekarski Wydział Lekarski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 10.
1,53 1,64 0,66 Psychologia Wydział Zamiejscowy w Katowicach SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie obszar nauk społecznych 1.
0,8 2,24 1,12 Psychologia Wydział Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie obszar nauk społecznych 2.
0,73 1,93 1,05 Prawo Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie obszar nauk społecznych 3.
0,71 2,96 0,53 Prawo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obszar nauk społecznych 4.
0,67 0,33 0,13 Socjologia Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski obszar nauk społecznych 5.
0,66 3,98 0,49 Prawo kanoniczne Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obszar nauk społecznych 6.
0,64 4,37 0,79 Prawo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski obszar nauk społecznych 7.
0,64 1,85 1,18 Psychologia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk społecznych 8.
0,64 2,23 1,19 Psychologia Wydział Zamiejscowy w Sopocie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie obszar nauk społecznych 9.
0,64 3,07 1,53 Psychologia Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie obszar nauk społecznych 10.
0,73 5 0 Aktorstwo Wydział Aktorski Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie obszar sztuki 1.
0,58 2,12 0 Aktorstwo Wydział Aktorski w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie obszar sztuki 2.
0,58 2 0,21 Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi obszar sztuki 3.
0,53 0,23 0,23 Aktorstwo Wydział Aktorski Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi obszar sztuki 4.
0,5 5 0,16 Aktorstwo Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie obszar sztuki 5.
0,49 7,5 0,89 Grafika Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu obszar sztuki 6.
0,47 6,67 0,83 Aktorstwo Wydział Aktorski - Filia we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie obszar sztuki 7.
0,45 1,67 0,72 Aktorstwo Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie obszar sztuki 8.
0,44 1,56 0,39 Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie obszar sztuki 9.
0,44 5,14 2,15 Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obszar sztuki 10.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują

Obszary nauki: Studia lincencjackie i inżynierskie

A B C Kierunek Specjalnosc Jednostka Uczelnia Obszar Miejsce w obszarze
1,06 3,33 0,45 Filologia filologia angielska Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi obszar nauk humanistycznych 1.
1,05 1,21 0,74 Politologia Wydział Nauk Politycznych Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie obszar nauk humanistycznych 2.
1,03 0,44 0,43 Filologia filologia angielska Wydział Zarządzania Wyższa Szkoła Zarządzania obszar nauk humanistycznych 3.
0,98 3 0 Filologia filologia niderlandzka Wydział Nauk Humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie obszar nauk humanistycznych 4.
0,98 0,4 0 Filologia lingwistyka stosowana Wydział Filologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk humanistycznych 5.
0,98 1,6 0,04 Filologia italianistyka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie obszar nauk humanistycznych 6.
0,96 1,2 0,38 Filologia filologia angielska Wydział Filologiczny Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka obszar nauk humanistycznych 7.
0,94 1,36 0,72 Filologia filologia angielska Wydział Humanistyczno-Społeczny Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie obszar nauk humanistycznych 8.
0,89 2,73 0,15 Filologia niderlandystyka Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski obszar nauk humanistycznych 9.
0,86 1,29 0,85 Filologia filologia angielska Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka obszar nauk humanistycznych 10.
1,28 0 0,15 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 1.
1,25 0,12 0,12 Pielęgniarstwo Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 2.
1,19 0 0,18 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 3.
1,14 0 0 Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 4.
1,14 0,11 0,07 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 5.
1,13 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 6.
1,12 0,19 0 Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 7.
1,12 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Zamiejscowy w Chełmie Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 8.
1,11 0,37 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 9.
1,1 0 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 10.
0,83 1,09 0,5 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku obszar nauk przyrodniczych 1.
0,72 2,01 0,87 Turystyka i rekreacja Wydział Studiów Stosowanych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy obszar nauk przyrodniczych 2.
0,59 4,4 0,67 Ochrona środowiska Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie obszar nauk przyrodniczych 3.
0,58 6 0,05 Biotechnologia Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytet Gdański obszar nauk przyrodniczych 4.
0,57 5,33 0,32 Geografia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obszar nauk przyrodniczych 5.
0,56 4,8 0,17 Biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obszar nauk przyrodniczych 6.
0,54 5 0,01 Biotechnologia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach obszar nauk przyrodniczych 7.
0,54 4,43 0,16 Biologia Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski obszar nauk przyrodniczych 8.
0,53 5 0,63 Biologia Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obszar nauk przyrodniczych 9.
0,52 0 0,06 Biologia Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach obszar nauk przyrodniczych 10.
1,45 1,3 0,29 Leśnictwo Wydział Inżynieryjny Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 1.
1,17 2,35 0,15 Leśnictwo Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 2.
1,11 1,83 0 Rolnictwo Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 3.
0,9 4,06 0,51 Leśnictwo Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Politechnika Białostocka obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 4.
0,83 3,46 0,35 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 5.
0,76 4,25 0,13 Technika rolnicza i leśna Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 6.
0,71 5,96 0,29 Rolnictwo Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 7.
0,71 4,56 0,38 Zootechnika Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 8.
0,69 9,27 0,3 Makrokierunek - informatyka i agroinżynieria Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 9.
0,69 0,35 0,38 Ogrodnictwo Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 10.
1,81 0,18 0,84 Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie obszar nauk społecznych 1.
1,48 0,54 0,23 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi obszar nauk społecznych 2.
1,48 2,12 1,49 Ekonomia Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku obszar nauk społecznych 3.
1,24 0,17 0,15 Zarządzanie Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie obszar nauk społecznych 4.
1,22 0,93 0,47 Zarządzanie Wydział Zarządzania i Administracji Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu obszar nauk społecznych 5.
1,17 0,57 0,26 Administracja Wydział Administracji Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu obszar nauk społecznych 6.
1,13 2,59 0,04 Logistyka Wydział Finansów i Bankowości Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu obszar nauk społecznych 7.
1,11 1 0,37 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Studiów Inżynierskich Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku obszar nauk społecznych 8.
1,11 1,57 0,88 Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim obszar nauk społecznych 9.
1,11 0,12 1,02 Pedagogika specjalna Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie obszar nauk społecznych 10.
1,21 3,97 0,07 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk ścisłych 1.
1,1 3,27 0,1 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski obszar nauk ścisłych 2.
1,07 1,06 0,36 Informatyka Wydział Ekonomiczny Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej obszar nauk ścisłych 3.
1,05 3,43 0,02 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk ścisłych 4.
1,01 1,21 0,36 Informatyka Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi obszar nauk ścisłych 5.
0,99 2,79 0 Informatyka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk ścisłych 6.
0,97 3,02 0,1 Informatyka Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański obszar nauk ścisłych 7.
0,96 2,79 0,01 Informatyka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski obszar nauk ścisłych 8.
0,9 3,46 0,02 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obszar nauk ścisłych 9.
0,83 5,29 0,08 Matematyka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski obszar nauk ścisłych 10.
1,79 0 0 Inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Zamiejscowy w Tarnowie Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu obszar nauk technicznych 1.
1,68 1,6 1,34 Informatyka Wydział Finansów i Technologii Informatycznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej obszar nauk technicznych 2.
1,63 0 0 Elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska obszar nauk technicznych 3.
1,57 0,21 0,21 Górnictwo i geologia Wydział Nauk Technicznych Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie obszar nauk technicznych 4.
1,39 1 0,29 Informatyka Wydział Informatyki Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych obszar nauk technicznych 5.
1,37 5,22 0,03 Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obszar nauk technicznych 6.
1,33 5,46 0,03 Informatyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska obszar nauk technicznych 7.
1,27 4,72 0 Informatyka Wydział Informatyki Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych obszar nauk technicznych 8.
1,24 0,06 0,24 Mechatronika Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach obszar nauk technicznych 9.
1,21 0,05 0,12 Informatyka Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie obszar nauk technicznych 10.
0,8 0 0,16 Reżyseria Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi obszar sztuki 1.
0,73 7 0 Instrumentalistyka Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu obszar sztuki 2.
0,69 1,8 0,3 Malarstwo Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu obszar sztuki 3.
0,66 4,33 0 Wokalistyka Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy obszar sztuki 4.
0,66 1 0,29 Jazz i muzyka estradowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie obszar sztuki 5.
0,66 2,94 0,87 Grafika Wydział Projektowy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach obszar sztuki 6.
0,63 4,36 0,05 Grafika Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych obszar sztuki 7.
0,63 0 0,47 Architektura wnętrz Wydział Architektury Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi obszar sztuki 8.
0,63 2,21 0,63 Grafika Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie obszar sztuki 9.
0,62 5,38 0,21 Instrumentalistyka Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obszar sztuki 10.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują

Obszary nauki: Studia magisterskie

A B C Kierunek Specjalność Jednostka Uczelnia Obszar Miejsce w obszarze
2,13 0 0 Informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska obszar nauk technicznych 1.
2,04 0 0 Górnictwo i geologia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obszar nauk technicznych 2.
1,96 0,36 0,18 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 1.
1,96 0,7 0,04 Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obszar nauk technicznych 3.
1,91 0 0 Metalurgia Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obszar nauk technicznych 4.
1,86 1,2 0 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obszar nauk ścisłych 1.
1,81 0,64 0,24 Informatyka Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska obszar nauk technicznych 5.
1,8 1,37 0,49 Zarządzanie Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obszar nauk społecznych 1.
1,78 0,72 0,08 Górnictwo i geologia Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska obszar nauk technicznych 6.
1,76 1,33 0,69 Zarządzanie Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie obszar nauk społecznych 2.
1,75 0,75 0 Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obszar nauk technicznych 7.
1,75 0,79 0,18 Elektrotechnika Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska obszar nauk technicznych 8.
1,7 0,92 0 Informatyka i ekonometria Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski obszar nauk społecznych 3.
1,68 0,32 0,06 Mechanika i budowa maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Częstochowska obszar nauk technicznych 9.
1,68 0,2 0,45 Informatyka Wydział Informatyki Politechnika Poznańska obszar nauk technicznych 10.
1,67 0 0 Zarządzanie Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie obszar nauk społecznych 4.
1,58 0,4 0,97 Leśnictwo Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 2.
1,52 1,17 0 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk ścisłych 2.
1,52 0,1 0,26 Informatyka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk ścisłych 3.
1,48 1,9 0,83 Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński obszar nauk społecznych 5.
1,45 0,81 0,68 Zarządzanie Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obszar nauk społecznych 6.
1,41 0,6 0 Informatyka i ekonometria Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański obszar nauk społecznych 7.
1,41 0,3 0,25 Informatyka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk ścisłych 4.
1,37 0,37 0,43 Informatyka i ekonometria Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obszar nauk społecznych 8.
1,32 1,08 0,51 Informatyka Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański obszar nauk ścisłych 5.
1,3 1,87 0,07 Informatyka i ekonometria Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu obszar nauk społecznych 9.
1,28 2,12 0,07 Rolnictwo Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 3.
1,28 1,25 0 Ekonomiczna analiza prawa - k. unikatowy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie obszar nauk społecznych 10.
1,28 3,67 0,17 Matematyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska obszar nauk ścisłych 6.
1,27 2 0 Matematyka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski obszar nauk ścisłych 7.
1,27 1,2 0 Informatyka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski obszar nauk ścisłych 8.
1,23 0,5 0,13 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obszar nauk ścisłych 9.
1,22 0,92 0 Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obszar nauk ścisłych 10.
1,21 0 0 Pielęgniarstwo wydział Pielęgniarstwa Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 1.
1,18 0 0,04 Politologia Wydział Nauk Politycznych Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie obszar nauk humanistycznych 1.
1,17 2,58 0,21 Instrumentalistyka Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obszar sztuki 1.
1,16 1,14 0,2 Neofilologia filologia germańska Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk humanistycznych 2.
1,15 1,18 0,74 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 4.
1,14 0,08 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 2.
1,13 0,16 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 3.
1,12 0,05 0,07 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 4.
1,12 1,88 0,19 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski obszar nauk przyrodniczych 1.
1,12 2,43 0,13 Instrumentalistyka Wydział Wokalno-Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach obszar sztuki 2.
1,11 1,8 0,11 Rolnictwo Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 5.
1,08 0,45 0 Filologia filologia germańska Wydział Humanistyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obszar nauk humanistycznych 3.
1,08 0,44 0,25 Filologia filologia angielska Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi obszar nauk humanistycznych 4.
1,06 0 0,03 Filologia filologia obca Wydział Filologiczny Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu obszar nauk humanistycznych 5.
1,06 0,03 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Łodzi obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 5.
1,05 0,03 0,02 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 6.
1,05 0,01 0,11 Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 7.
1,03 0 0,43 Filologia filologia angielska Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński obszar nauk humanistycznych 6.
1,02 0,85 0 Pielęgniarstwo Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 8.
1,01 0,65 0,11 Inżynieria środowiska Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 6.
0,99 2,73 0 Skandynawistyka Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański obszar nauk humanistycznych 7.
0,99 3,75 0,83 Wychowanie fizyczne Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytet Szczeciński obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 9.
0,98 0 0,02 Pielęgniarstwo Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 10.
0,98 1,71 0 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Wydział Organizacji Sztuki Filmowej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi obszar sztuki 3.
0,97 1,08 0,29 Filologia hiszpańska, romańska, włoska, rosyjska, germańska Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obszar nauk humanistycznych 8.
0,95 0,31 0,9 Ochrona środowiska Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski obszar nauk przyrodniczych 2.
0,95 2,11 0,6 Rolnictwo Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 7.
0,95 2,43 1,7 Wzornictwo Wydział Wzornictwa Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi obszar sztuki 4.
0,94 1,13 0 Neofilologia filologia romańska Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obszar nauk humanistycznych 9.
0,94 0,86 0,26 Filologia filologia angielska Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie obszar nauk humanistycznych 10.
0,93 2,56 0,05 Kompozycja i teoria muzyki Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obszar sztuki 5.
0,87 0,5 1,16 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku obszar nauk przyrodniczych 3.
0,84 0,47 1,93 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 8.
0,81 2,87 0,1 Leśnictwo Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 9.
0,81 0,08 0,34 Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 10.
0,79 0,93 0,9 Turystyka i rekreacja Wydział Studiów Stosowanych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy obszar nauk przyrodniczych 4.
0,78 1,19 0,52 Biologia Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach obszar nauk przyrodniczych 5.
0,77 4,25 0,55 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach obszar sztuki 6.
0,76 2 0,1 Biotechnologia Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski obszar nauk przyrodniczych 6.
0,75 1,71 1,66 Ochrona środowiska Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obszar nauk przyrodniczych 7.
0,75 4,22 0,72 Instrumentalistyka Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obszar sztuki 7.
0,74 3,39 0,15 Instrumentalistyka Wydział Instrumentalny Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie obszar sztuki 8.
0,73 0 0,43 Geografia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia Pomorska w Słupsku obszar nauk przyrodniczych 8.
0,71 0,75 1,1 Grafika Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi obszar sztuki 9.
0,7 2 0,79 Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku obszar nauk przyrodniczych 9.
0,7 3,36 0,94 Biologia Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie obszar nauk przyrodniczych 10.
0,7 3,29 0 Jazz i muzyka estradowa Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu obszar sztuki 10.
A - względny wskaźnik zarobków. Stosunek zarobków absolwentów do średnich zarobków w powiecie, w którym zamieszkują
B - średni czas w miesiącach od uzyskania dyplomu do pierwszej pracy (etat)
C - względny wskaźnik bezrobocia. Stosunek bezrobotnych absolwentów do średniego bezrobocia w powiecie, w którym zamieszkują