Zapraszamy do pobrania pierwszego rankingu miast tygodnika WPROST

Główne kryteria, które braliśmy pod uwagę: przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes i racjonalne gospodarowanie finansami.


Ranking miast Wprost - podgląd stron raportu

Ranking miast "Wprost". Gdzie łatwiej znaleźć pracę, a gdzie łatwiej się pobudować?

Przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes, ale i racjonalne gospodarowanie finansami – takie były główne kryteria pierwszego rankingu miast tygodnika „Wprost”. Przedstawiamy pierwszą część cząstkowych rankingów, które pozwoliły wyłonić dwudziestkę najlepszych – one zaprezentowane na łamach Wprost.pl oraz rankingi.wprost.pl zostaną 19 września.

W badaniu uwzględniono 66 miast na prawach powiatu. Zostało ono opracowane na podstawie danych Ministerstwa Finansów, GUS oraz ankiet nadesłanych przez poszczególne miasta. Pod uwagę wzięliśmy dochody własne i nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca w dwóch ostatnich latach. Ważnym kryterium było też zadłużenie. Dodatkowo sprawdziliśmy, jak samorządy radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych. Analizie poddane zostały również wydatki na transport, środowisko i kulturę. Sprawdziliśmy też poziom bezrobocia, liczbę nowych podmiotów gospodarczych, wydanych pozwoleń na budowę oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniony został poziom bezpieczeństwa oraz liczba miejsc w przedszkolach i przychodni lekarskich.

Dziękujemy za zainteresowanie raportem.